Child pages
  • 2012-08-29 Kesäopintojakson palautekeskustelu opettajat
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yrittäisinkö? -kesäopintojakso järjestettiin 1.-19.6.2012 Metropolia AMK:n Hämeentie 153 B toimipisteessä intensiivikurssina. Löydät opintojakson peruskuvauksen täältä.

Kesäopintojakson opiskelijoilta on koottu palautetietoa. Voit lukea Elena Wernickin toimittaman kolmisivuisen raportin täältä (pdf-tiedosto).

Kesäopintojakson opettajat kokoontuivat palautekeskusteluun 29.8., paikalla olivat Tytti, Leena, Raija sekä opintojakson koordinaattori Elena.

Opettajat nostivat esiin seuraavia kehittämiskohtia, joita tulisi huomioida pilottiopintojakson jälkeen samansisältöisen opintokokonaisuuden mahdollisessa toisintamisessa tai siitä sovellettavissa olevissa opinnoissa, jotka liittyvät luovan yrittäjyyden teemaan kulttuurin ja luovan alan opiskelijoita:

- opiskelijoiden vaihe yrittäjyysajattelussa on heterogeeninen, jolloin käsittely voi jäädä yleistasoiseksi

- opiskelijan omakohtainen kokemus yrittäjyydestä (ellei omasta, esim. perhe) auttaa syventämään ymmärrystä käytäntöön heijastamalla

- ryhmäkoko (ilm. 20, osall. 10) oli hedelmällinen sikäli, että opintojakso palautekeskusteluineen toteutettiin onnistuneesti pienellä joukolla kompaktissa toteutusajassa. Isommalla ryhmällä olisi aika tullut vastaan.

- opiskelijat olivat eri koulutusohjelmista, joka mahdollisti yli koulutusohjelmarajojen tutustumisen, verkostoitumisen ja kulttuurien törmäyttämisen

- ennakkotehtävät koettiin haasteena (kaikki eivät kuitenkaan tee)

- opiskelijoiden perustutkinnon opetussuunnitelmissa ei ole tilaa tutustua riittävästi omaan toimialaan ja sen yritystoimintaan

Kehittelyssä huomioitava toteutusmuodon lisäksi se, että eniten opiskelijoita palvelee useammasta koulutusohjelmasta osallistuminen, riittävä aika keskustelulle, opettajien fasilitoiva ote, mentorointi (myös henkilökohtaisesti), sekä erittäin arvokasta käytännön yrittäjyyskokemusta opiskelijoille tuovat alan yrittäjät.

You must log in to comment.