Child pages
  • 2012-06-05 Tuoteväylä ja Vyyhti-tuotteet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vyyhti-toimistolla tavattiin tiistaina Tuoteväylä-hankkeen tiimoilta TKI-yksiköstä Juha J.

Keskusteltiin laajasti hankkeissa syntyvien innovaatioiden tuotteistettavuudesta.

Projektipäällikkö esitteli hankkeen toimintaa.

Lopuksi sovittiin, että Vyyhtipeli otetaan mukaan arviointiprosessiin, jo syntyneen tuotteen jatkokehittämisen edistämiseksi ja tuotteistamismahdollisuuksien arvioimiseksi. Asiaan palataan Vyyhtipelin esittelyllä luultavimmin elokuun puolella.

You must log in to comment.