Child pages
  • 2012-05-16 Hub & Helka kokous
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 16.5.2012 klo 12-14
Paikka: Hub
Paikalla: Pirjo, Päivi, Janne Kareinen & Tuomas

Kokoonnuttiin Hubilla miettimään Helkan työpajaa Hubilla 11.6. ja mitä sen jälkeen.

Muistio

Hetki meni tutustumiseen. Asialistalla käytiin ensin läpi mitä koulutus ei ole: vuorovaikutuskoulutus, jäykkä eu-koulutus, hyvien käytäntöjen tai liian teoreettisella tasolla liikkuva koulutus.

Itse asiassa kyseessä ei ole koulutus lainkaan, vaan "nuoret mukaan" -työpaja, jossa käytämme pro action cafe -metodiikkaa. Metodilla mietitään helkalaisten tarpeita ja päätetään käytännön seurauksia. Fasilitaattoreina Tuomas, mahdollisesti Jenni, Aime ja kokenut kouluttajavieras sekä graafinen fasilitoija. Haluamme työpajalla tavoitella kolmea asiaa: vallan jakaminen, nuoruuden käsitteen itse oivaltaminen ja yhdistystoiminnasta nauttiminen. Mietittiin myös jatkotapahtumia:

  1. Syksyllä 12.9., 10.10., 14.11. ja 12.12. jatkotyöpajat Hubilla. Kaupunginosayhdistykset voivat 11.6. tapahtumassa valita itselleen päivämäärän - jos ehtivät! Silloin keskiössä kyseinen kaupunginosa, mutta muutkin tervetulleita.
  2. Metodiklubi, jossa Helkan ja Hubin kouluttajat vaihtaa fasilitoinnin työkaluja ja ajatuksia sekä verkostoituu. Ei päätetty aikaa.
  3. Haaste Kallion kolmelle toimijalle: kulttuuriyhdistys, seura ja liike haastetaan miettimään mitä yhteistä heillä on ja miten sen päälle rakentaa. Yhteiset tavoitteet pyritään ymmärtämään kollektiivisen tarinankerronnan avulla. Mahdollisesti keväällä 2013.

Hub hoitaa käytännön järjestelyt ja cateringin sekä pitää huolen siitä, että tapahtumassa syntyneet ideat välittyvät eteenpäin sadonkorjuumetodiikan kautta. Hub hoitaa myös valokuvaajan paikalle.
Helka tiedottaa jäsenyhdistyksilleen sekä pyytää Satu Onnelan fasilitoimaan graafisesti.

  • No labels
You must log in to comment.