Toinen, T&K-tiimin ensimmäisessä tapaamisessa paljon keskustelua herättänyt teema oli  Metropolian T&K-strategia. Yhteinen tutustuminen strategiaan nosti esiin ainakin seuraavia kysymyksiä.

Kuinka me kulttuurin ja luovan alan klusterissa lähdemme konkreettisesti toteuttamaan tätä strategiaa? 

Strategiassa mainitaan kehitys- ja innovaatioalustat, joiden sisältöä ei vielä ole tarkemmin määritellyt. Mitä nämä kehitys- ja innovaatioalustat voisivat olla?

Metropolia on monialainen, innovaatioammattikorkeakoulu. Millaisilla valinnoilla, toimintatavoilla lähdemme rakentamaan monialaisuutta?Ja millaiset toimintatavat edesauttavat innovaatioiden syntymistä?

  • No labels
You must log in to comment.