Klusterimme T&K-tiimin ensimmäisessä tapaamisessa (ma 29.9.2008) syntyi vilkas keskustelu T&K-työn määritelmästä. Jatketaan tätä virinnyttä keskustelua tämän sivun kommenteissa. Tässä ensin pohjustuksena tietoa siitä, kuinka T&K-työ Metropoliassa määritellään.

Metropoliassa käytetään Tilastokeskuksen T&K-työn määrittelyä, joka on myös Opetusministeriön tilastoinnin pohjana:  Tutkimus- ja kehitystyössä (T&K) tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kriteerinä on, että toiminnan tavoitteena on jotain olennaisesti uutta.

Lisäksi Metropolian T&K-toiminnasta todetaan: Metropoliassa tutkimus- ja kehitystyö integroituu koulutus- ja oppimistoimintaan, kehittää ja tuottaa yhteistyössä työelämän kanssa uusia ja käytännönläheisiä tuote-, toiminta- ja palveluinnovaatioita sekä uutta tietoa ja osaamista. Tutkimus- ja kehitystyössä painotetaan erityisesti eri koulutusalojen välisten sekä koulutusalojen ja työelämän välisten rajapintojen hyödyntämistä.

Vastaako Metropoliasta käytetty T&K-määritelmä näkemystämme harjoittamastamme T&K-työstä? Tai kulttuurin ja luovan alan T&K-työn mahdollisuuksista? Milloin taiteellinen toiminta täyttää T&K-toiminnan kriteerit? Näitä kysymyksiä keskustelussa esitettiin.


You must log in to comment.