Child pages
  • Tasasähköpiirit
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Tällä sivulla oleva kurssimateriaali on lisensoitu CC-BY-lisenssillä.

Perustiedot

Nimi, kurssikoodi ja opetusjakso: Tasasähköpiirit (TA00AB71), 1/2011

Opettaja: Vesa Linja-aho

Koulutusohjelma: Auto- ja kuljetustekniikka

Kurssin rakenne: 2+3 tuntia viikossa, 1 jakso.

Sisältö lyhyesti: Tasasähköpiirien perusteet: Kirchhoffin lait, Ohmin laki, piirimuunnokset, solmujännitemenetelmä, kerrostamismenetelmä ja ohjatut lähteet.

Sisältö

Kurssin kuvaus

Kurssilla käsitellään sähköopin peruskäsitteet ja menetelmiä virtapiirien analysoimiseen.

Sisältö

  • Kirchhoffin lait, Ohmin laki, sähköteho
  • Jännite- ja virtalähteet
  • Sarjaankytkentä ja rinnankytkentä
  • Solmujännitemenetelmä
  • Théveninin ja Nortonin lähteet
  • Kerrostamismenetelmä
  • Ohjatut lähteet

Esitietovaatimukset

Kurssilla ei ole pakollisia esitietovaatimuksia. Perusalgebra, kuten lausekkeiden manipulointi ja yhtälöryhmien ratkaiseminen, on hallittava.

Oppikirja

Kimmo Silvonen: Sähkötekniikka ja piiriteoria. 1. painos. Yliopistopaino 2009.

Muu kirjallisuus

  • Oppikirjaksi kelpaa myös Kimmo Silvonen: Sähkötekniikka ja piiriteoria (kaikki painokset).
  • Jos virtapiiriteoria kiinnostaa syvällisemmin, kannattaa tutustua kirjaan Martti Valtonen, Anu Lehtovuori: Piirianalyysi, osa 1 - Tasa- ja vaihtovirtapiirien analyysi.

Arvostelu

Kurssi suoritetaan lopputentillä. Kurssin laskuharjoitustehtäviä ratkaisemalla saa kokeeseen hyvitystä. Jos lasket yli 50 % kaikista laskuharjoitustehtävistä, saat jättää tentissä yhden tehtävän tekemättä. Jos lasket yli 80 % kaikista laskuharjoitustehtävistä, saat jättää tentissä kaksi tehtävää tekemättä.

Aikataulu ja materiaali

Kurssin luentokalvot

Kurssin luentokalvot (2 kalvoa/sivu, pdf, 700 kt). Kalvot Slideshare-palvelussa:

Get Adobe Flash player

Kurssin aikataulu

Taulukossa ovat kummankin vaihtoehtoisen oppikirjan kappaleet, joita käsitellään kyseisellä viikolla sekä linkki harjoitustehtäviin (pdf).

Viikko

Sisältö

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Sähkötekniikka ja piiriteoria

Tehtävät

1

Sähkötekniikan perussuureet ja yksiköt. Jännitelähde, virtalähde ja vastus. Kirchhoffin lait ja Ohmin laki. Sarjaan- ja rinnankytkentä.

1.1, 1.2.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.6.1-1.6.3, 2.1.1

1.1, 1.2.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.6.1-1.6.3, 2.1.3

Harjoitus 1

2

Sähköteho. (Maa)solmu. Solmujännitemenetelmä.

1.3, 1.4.5, 1.6.4, 1.10.4

1.3, 1.4.5, 1.6.4, 1.10.4

Harjoitus 2

3

Konduktanssi. Solmujännitemenetelmän harjoittelua.

1.2.2

1.2.2

Harjoitus 3

4

Lähdemuunnos. Théveninin ja Nortonin teoreemat.

1.7

1.7

Harjoitus 4

5

Kerrostamismenetelmä.

1.9.5

1.9.5

Harjoitus 5

6

Jännitteenjako- ja virranjakosäännöt. Ohjatut lähteet. Kela ja kondensaattori tasasähköpiirissä.

1.5.3-1.5.4, 1.8.1-1.8.5

1.5.3-1.5.4, 1.8.1-1.8.5

Harjoitus 6

7

 

 

 

Harjoitus 7

8

Kertaus

 

 

Harjoitus 8

You must log in to comment.