Child pages
  • Myrskyn silmässä - pelillisen viestinnän riemu ja riesa
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Myrskyn silmässä – pelillisen viestinnän riemu ja riesa

Pelaaminen on ollut kantava teema konferenssissa. Frans Mäyrä Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media -tahosta astuu framille. Esitys alkoi tällä videolla: http://www.youtube.com/watch?v=ALbQQzePzt4

Mäyrä puhuu leikillisestä, pelillisestä viestinnästä. Meillä tosin pelillä ja leikillä on eri termi. Mäyrä esittelee Nielsenin tilastoja, joissa kerrotaan yhdysvaltalaisen murkkuiäisen tekstiviestien määrää vuodessa, 3700 ja mobiili-datakäyttöä. Mihin viestinnän runsaudensarvi on meitä johtamassa?

Pelit levittäytyvät kaikkialle. Kaikkiin on itse asiassa kehitetty jonkinlainen peli. Digitaalisen pelaamisen osalta kolmessa vuodessa on tapahtunut tilastollisesti merkitsevä muutos. Tulevaisuus voi olla tällainen, loputon näyttöjen kimalteleva autiomaa, toteaa Mäyrä. (kuva tähän)

Pelillisyys on pelejä laajempi ilmiö, korostaa Mäyrä. Siihen liittyy mentaalisten mallien olemassaolo. Mäyrä puhuu, että jokapäiväisessä elämässä on pelillisiä piirteitä, pelimalleja – aina marketissa käynnistä tiimipalavereihin. Pelillisyys voi syntyä ihmisen omasta toiminnasta. Mäyrä määrittelee leikillisen persoonan luonteenpiirteitä. Leikillisyyteen liitetään hyvinvointiin liittyviä ulottuvuuksia. Pipon hölläys uuden toimintakulttuurin löytämiseksi onkin toisinaan suositeltavaa.

Ennalta käsikirjoitettu, sääntöjen reunojen sisäpuolella oleva toiminta ei tarjoa mahdollisuutta leikillisyydelle. Faattinen viestintä on elintärkeää ihmissuhteiden ylläpitämisessä. Mäyrä viitta Jakobssoniin puhuessaan faattisesta viestinnästä. Se on nollaviestintää, jonka tavoitteena on pitää ihmisten välinen kiinnostus toisiinsa yllä. Esimerkiksi vitsien kertominen on peliä.

Peliä voi lähestyä viestintänä. Pelin keinoin voi tehdä ymmärrettäväksi monimutkaisia ilmiöitä. Kun verrataan globaalin markkinatalouden selittämistä sanoin versus pelillisenä  ilmaisuna voidaan todeta pelillisellä selittämisellä päästävän paljon syvällisempään ymmärrykseen asiasta, sanoo Mäyrä. Mäyrä viitta myös Bogostiin, nuoreen pelitutkijaan, jonka mukaan pelit välittävät tietyntyyppisiä piiloviestejä. Pelimuoto mahdollistaa pelaajan omakohtaisen ymmärryksen asiasta.

Mäyrä ehdottaa leikillisen, pelillisen viestinnän tunnusmerkeiksi, että kysyy:

  • kannustaako viestintä spontaaniin vapaaseen leikittelyyn
  • kannustaako viestintä luomaan, jakamaan luovia, yllättäviä sisältöjä
  • korostuuko viestinnässä vapaa itsetarkoitus.

Nämä edellä mainitut Mäyrä näkee vapauden eri ulottuvuuksiksi.

Mobiilinen leikillinen viestintä ilmenee peleinä ja lokaation paikantamiseen perustuvana todellisuutena. Nykyaikaiset älypuhelimet mahdollistavat tämän. Todellisuuteen voi lisätä layereitä kuten wikipedian lisätietoa kohteista. Lisätyn todellisuuden keinot voivat mahdollistaa myös yksityisyyden suojaan liittyviä ongelmia.

Flickr on varhainen esimerkki leikillisestä kuvaviestinnän ympäristöstä. Alkuaan Games Neverending -pelin lisä.

Facebook on leikillisen viestinnän keskiö. Faattista viestintää, vitsikkäitä linkkejä, ironia ja leikittelevät kommentit uutistapahtumiin. Farmvilleä on myös hyödynnetty leikilliseen itseilmaisuun.

Leikillinen paikkatietomedia ilmenee esim. Foursquare-palvelussa. Kamppailaan todellist paikkojen pormestarin paikasta. Käyttäkät soveltaneet leikillisesti, sääntöjen vastaisesti lisäämällä leikillisiä paikkoja.Leikillisyyden/pellillisyyden mahdollisuudet kasvavat. Leikittelevä viestintä ja uutta luova informaation yhdistely tarjoaa mahdollisuuksia työn, vapaa-ajan ja vapaa-ajan lähentymiseen. Haasteena on informaation hallinta ja ylirasitus.

Medialukutaito ja pelinlukutaito on yhdistettävä elämänhallinnan hahmottamiseen kokonaisuutena. On tärkeää, että me luomme peleille sääntöjä, pelit eivät luo meille sääntöjä.

Frans Mäyrän esitys Anne Rongaksen piirroksena

You must log in to comment.