Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ryhmän roolit

Käytettävyys - Emma 

Taitto - Virpi

Informaatioarkkitehtuuri - Pekka

Proj. päällikkö - Emma

Navigaatio - Virpi

Ideointi

Tarkoituksena tutkia ja konsultoida ideoita Helsingin kaupungin tytäryhtiöiden Tyyne-extranetin kehittämiseksi.

Tämän lisäksi tytäryhtiöille lähetettäviä tiedotteita toivotaan kehitettävän.

Myös kaikenkattavat ohjeet ja opasteet toivottavia, mielellään lähdeviittauksin.

Päiväkirja

19.4. Rajattiin tunnilla tehtävät työt nykyisen informaatioarkkitehtuurin läpikäymiseen sekä käytettävyysprinsiippien etsimiseen ja näiden pohjalta heuristisen evaluoinnin tekemiseen sivun kahdesta ensimmäisestä tasosta.
Tiedot kerätään dropboxiin.

Heuristinen evaluointi

Tietojenkäsittelytieteessä käyttöliittymiä voidaan arvioida heuristisesti eli asiantuntijakeskeisesti siten, että käytettävyysasiantuntija käy läpi sovelluksen näyttö näytöltä, painike painikkeelta ja valikko valikolta käyttäen apunaan joitakin tunnettuja suosituksia. Heuristisen evaluoinnin etu on selvästi se, että se on tehokas tapa suhteessa aikaan ja kustannuksiin. Sen haittapuoli puolestaan on se, että mielipiteet eivät tule sovelluksen loppukäyttäjiltä, vaan asiantuntijalta.

Kymmenen sääntöä

Tunnetuin kaikista heuristisen evaluoinnin säännöksistä lienee Jakob Nielsenin kuuluisat kymmenen sääntöä.

1. Näkyvyys:

Käytettävän sovelluksen/laitteen tulisi antaa käyttäjälle sopivin väliajoin sopivaa palautetta siitä, mitä on tapahtumassa. Tämä on tärkeää siksi, että käyttäjän ei tarvitsisi jäädä miettimään, tekeekö sovellus jotain vai onko tapahtunut jokin häiriö. Käyttäjän tekemien asioiden pitäisi olla selvästi näkyvillä, jotta myös vahingossa tehdyt asiat tulisivat huomatuksi ennen pahoja virheitä.

2. Yhteensopivuus järjestelmän ja todellisen maailman välillä:

Sovelluksessa ei tulisi käyttää käyttäjän kannalta vierasta tai outoa sanastoa, esimerkiksi liian teknistä kieltä. Sovelluksessa pitäisi käyttää luonnollista kieltä. Sisältö tulisi esittää loogisessa järjestyksessä.

3. Hallittavuuden ja vapauden tunne käyttäjällä:

Käyttäjällä tulisi aina olla selkeä mahdollisuus päästä pois erilaisista tilanteista ja palata äskeiseen tilaan. Selvästi merkityt poistumistiet ovat tärkeitä tekijöitä sovelluksessa.

4. Jatkuvuus ja standardit:

Sovelluksessa ei tule esiintyä samaa asiaa sanottuna monella eri tavalla, sillä se sekoittaa käyttäjää. Tiettyjä, ennalta määrättyjä ohjeistuksia tulisi noudattaa ja tunnettujen sovellusten tapoja käyttää hyväksi. Tämä helpottaa ymmärtämistä nk. siirtovaikutuksen (jo opittu asia vaikuttaa uuden asian oppimiseen) ansiosta.

5. Virheiden ehkäisy:

Kannattaa mieluummin ehkäistä virheiden syntymistä kuin lisätä virheilmoituksia. Looginen käyttöliittymä ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu ovat parempia ratkaisuja kuin hyväkin virheilmoitus.

6. Muistikuormituksen minimoiminen:

Ei pidä olettaa, että käyttäjä muistaisi kaikkea. On tärkeää, että käyttöliittymän jokainen osa on looginen ja selkeät ohjeet on helposti nähtävillä.

7. Käytön tehokkuus ja joustavuus:

Käyttöliittymän tulisi tarjota tehokäyttäjille oikopolkuja eri toimintoihin. Noiden oikopolkujen tulisi kuitenkin olla sellaisia, etteivät ne sekoita aloittelevaa käyttäjää. Tällä tavalla käyttöliittymästä tulee monipuolisempi useammille käyttäjille.

8. Esteettinen ja minimalistinen suunnittelu:

Näytöt eivät saisi sisältää turhaa ja epäolennaista tietoa, sillä kaikki ylimääräinen aines kilpailee huomiollaan oleellisen aineksen kanssa ja vaikeuttaa sen omaksumista.

9. Virheistä toipuminen:

Mahdolliset virheet tulisi ilmoittaa selväkielisillä virheilmoituksilla, ei missään nimessä koodeilla. Ilmoituksen pitäisi sisältää kuvaus ongelmasta sekä sen korjausehdotus.

10. Ohjeet:

Sovelluksen tulisi mieluusti olla käytettävissä ilman apua, mutta käytännössä etenkin suuremmissa kokonaisuuksissa tämä on harvoin mahdollista. Ohjeiden tulisi olla helposti saatavilla ja selattavissa, sekä kohdistettavissa käyttäjän ongelmaan. Ohjeet eivät saisi olla liian pitkiä, mutta niiden tulisi selvittää pääaskeleet liittyen ratkaisuun.

Projektisuunnitelma

Tavoitteet

Aikataulu

Sisällöt

  • vuokaavio Tyynestä
  • taittovaihtoehtoja viikkotiedotteeseen
  • kuvitusohjeita
  • rautalankoja tyynestä
  • layoutbenchmarkkausta
  • käyttäjätutkimusta
  • öök pöök
  • No labels
You must log in to comment.