Child pages
  • 2012-03-19 - Projektiryhmän 8. kokous
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 19.3.2012 klo 9:30-
Paikka: Metropolia, Bulevardi 29
Paikalla: Milla, Susanna, Päivi, Pirjo, Tuomas & Jussi

Projektiryhmä kokoontui ajankohtaisten asioiden tiimoilta
Milla kertasi eniten keskustelua aiheuttaneita itsearvioinnin kysymyspatteriston asioita.

Itsearvioinnin perusteella seuraaviksi toimenpiteiksi muotoutui:

- yhteisesti tuotetun vision määritteleminen

- vision pilkkominen tavoitteisiin. Mitä käytännössä halutaan tehdä?

- kohderyhmien määrittely täsmällisemmin

- itsearvioinnin kehittämisestä sopiminen

Keskusteltiin Jussin sähköisten välineiden jumppakerhoista, jotka ovat saaneet laajalti hyvää palautetta ja kiitettävästi osallistujia.

Jussi esitteli palautteen keräämisen menetelmää ja esitteli hiukan jumppakerhoissa syntynyttä materiaalia. Keskusteltiin myös jumppakerhojen toisintamisesta syksyllä 2012.

Vyyhdin koulutusten palautteen keräämisen linkki on bit.ly/Vyyhti-palaute

Keskustelua syntyi myös Vyyhdin yrittäjäaamiaisista. Miten aamiaistilaisuuksia saataisiin verkostuttua yli aluerajojen?

Vyyhdin seuraavia haasteita:

- Kesäopintojaksi

- Shared Gems 2012 kesäkuussa

Syksyn kokousajankohdat:

20.8, 17.9, 15.10, 19.11, 10.12

You must log in to comment.