Child pages
  • 2012-03-06 - Metropolia & Hub Helsinki
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 6.3.2012
Paikka: Hub Helsinki, Annankatu 31-33 C 37, Helsinki
Paikalla: Tuomas & Jussi

Tilannetsekkausta, siirtovaikutustutkimuksen suunnittelua.

Muistio

Tapaaminen alkoi Hubin aamiaisella, jonka kautta Jussi sai mainion katsauksen tähän toimintaan. Paikalla oli Hubin jäseniä, Hosteja ja ilmeisesti myös muita aiheesta kiinnostuneita osallistujia. Ohjelmassa oli kiinnostava katsaus aivopuoliskojen ominaisuuksiin ihmisen käyttäytymisessä. Viimeiset 2500 vuotta ihmiskuntaa on luotsattu vasemman puoliskon voimin, mutta nyt olisi korkea aika nostaa oikean, luovuuteen erikoistuneen puoliskon mukaisia toimintatapoja esiin. Vasemman puoliskon mukaiset toimintamallit ja menetelmät nojaavat väistämättä menneeseen, totuttuihin toimintatapoihin. Vain oikean aivopuoliskon avulla voidaan lähteä liikkeelle tästä päivästä, rakentaa tulevaisuutta ilman menneisyyden rajoitteita. – Varsin kiinostavia ideoita siis.

Itse palaverimme liittyi Vyyhti-projektin siirtovaikutustutkimukseen ja etenkin koulutusten ja perehdytysten siirtovaikutuskyselylomakkeeseen. Keskustelimme tämän hetkisestä lomakemallista, sen tavoitteista, kysymysten muotoilusta ja käytettävyydestä. Soviittiin, että työstetään kysymyspatteristoa vielä wikissä, ja ensi viikon tiistain tapaamisessa pannaan homma pakettiin. 18.3. on kulutunut 2 kuukautta Twitter-työpajasta, joten siihen mennessä on kysymykset saatava eteenpäin osallistujille.

Lyhyesti sivuttiin myös Hubin tulevia koulutuksia.

You must log in to comment.