Testituotannossa on tarkoitus koostaa ammattimainen toiminta-alusta ns. miniläppärille siten, että käytettävät ohjelmistot ovat valmiita online-palveluita tai ilmaisohjelmia.

This microproject is about developing a professional activity platform for so called mini-laptops. The idea is to gather a pile of free software and online services / products.

Ubiikki ryhmäkalenteri / Ubique Group Calendar

 • tarkoituksena kehittää kaikille sopiva, ilmainen kalenterien synkronointi- ja tarkastelusysteemi
 • toimivuutta ja toiminnallisuutta testataan Tallinnan työpajassa
 • the main idea is to develop free and platform independent calendar sync and sharing system
 • functionality and different aspects of the system will be tested during the Tallinn workshop

Future Seminar Practices

 • How to use online/browser-based video services in seminars?
 • test case: http://tokbox.com
  • possibilities of embedded video conferences and embedded video posts in seminar use
  • what are the best practices in video seminar

Ehdotuksia palveluiksi / Software/Service/Product Suggetions

 • No labels
You must log in to comment.