Kult. 10210 - Kulttuurin ja luovan alan klusterin hankkeet tutuksi

 • Millan ja Anna-Maria hyvin alustavia ajatuksia, millainen tilaisuus voisi olla. Lisäideat tervetulleita.
 • kenelle tilaisuus on tarkoitettu: metropolialaisille, hankkeiden yhteistyökumppaneille, muille klusterin yhteistyökumppaneille
 • kuinka esitellään: seminaarityyppinen, muutamia kokoavia teemoja, joiden ympärille rakennetaan asiantuntijapuheenvuoroja. Käytännössä jokainen hanke valitsee jonkin asian (esim. tutkimustulos, menetelmä), josta asiantuntija tulee puhumaan. Asiantuntija voi olla hankkeen sisältä, hankekumppani, kohderyhmästä tai täysin ulkopuolinen esim. teemaan perehtynyt tutkija. Seminaarin lopussa ulkopuolinen kommentaattori esim. liike-elämän edustaja
 • hankepäälliköt esittävät teemat, joita haluavat esitellä
 • mikä on kokoava teema: ajatuksen nousi keskutelu luovasta taloudesta ja kulttuuri-taideosaamisen rooli siinä. Mitä muuta?
 • missä esitellään: Hämeentien auditorio on varattu koko päiväksi
 • ideasta keskustellaan TosiProssa 1.12. ja aikataulutetaan valmistelu. Milla laittoi uutisen wikiin ja sähköpostia t&k-tiimille ja Tosipro-tiimille
 • hyviä puhujia ja ideoita teemaksi kaivataan

Ehdotus kevään 2009 tiimitapaamisiksi

 • jo sovittu ti 27.1. klo 9 - 11 Hämeentie 161 H2007
 • ti 24.2. klo 9 - 11 Tikkurila neuvotteluhuone 442
 • ti 17.3. aamupäivän vetäytyminen Annalan kartanossa Hämeentie 154 klo 8.30 - 12.00
 • ti 21.4. klo 9 - 11 Hämeentie 161 neuvotteluhuone H2007
 • ti 19.5. - ke 20.5. klusterin koko T&K-väki vetäytyy kulttuurikeskus Sofiaan suunnittelupäivien ohjelma

Kevään 2009 ohjelma

Klusterin T&K-työn toimintasuunnitelma - mikä on meidän ydinviesti
 • toimintamme sisällölliset vahvuusalueet ja tulevaisuuden mahdollisuudet
 • minkä viestin ulkomaailmalle haluamme T&K-työstämme
 • säilyttäen herkkyyden reagointiin ja uusiin osamiisalueisiin
 • SWOT-analyysia hyödyntäen
Tiedotus
 • oman brändin rakentaminen
 • korkeatasoinen, kiinnostava ja yhteistyöhön kutsuva yleisilme

1) jokaisella hankkeella oma tiedotussuunnitelma

2) hankkeet netissä

 • Metropolian T&K-toiminnan alla
 • kulttuuri ja luova ala klusterin alla
 • hankkeen omat kotisivut
 • wiki: sisällön muokkaus ja hankehallinto reaaliajassa

3) Muita väyliä

 • yhteinen esite klusterin hankkeista, saatavana sekä printtiversiona että sähköisenä esittelymateriaalina
 • omat T&K-uutiset sekä printtinä että sähköisesti: ilmestyy pari kertaa lukukaudessa, esittelee hankkeita ja toimijoita

4) Kuinka tavoitamme opiskelijat ja kollegat 

 • jalkauminen opettajakokouksiin, opinnäytetyöseminaareihin

Etenkin kohdat 2 ja 3 edellyttävät koordinoidun suunnittelun ja toteutuksen -> kevään kestävä projekti, jolle palkataan vetäjä

Tarvitsemme hyvää valokuvamateriaalia 

Syksyn 2008 tiimitapaamiset

 • ti 21.10.2008 klo 9 - 11 Tikkurilassa neuvotteluhuone 442
 • ti 11.11.2008 klo 9 - 11 Pop/jazzin tiloissa (3. kerroksen kokoushuone) Arabiankatu 2
 • ti 2.12. - ke 3.12.2008 Työseminaari T&K-hengessä Tallinnaan

Tiimin työseminaari Tallinnan-laivalla

Työseminaarin aikana käsitellään seuraavia teemoja: T&K-työn määritelmä ja kriteerit Metropoliassa, hankehallinnointi, T&K-työn integrointi opetukseen ja opinnäytetyöprosessiin, ulkopuolisiin rahoitushakuihin valmistautuminen ja T&K-työstä tiedottaminen. Suunnittelemme myös kevään 2009 ohjelmaa.

Ti 2.12.

 • Klo 13 - 17 Työskentely Bulevardi 31 tila PK 31 kellarissa henkilöstöruokalan vieressä
 • Klo 18.30 Baltic Princess/Länsisatama
 • Klo 19 - 21 Työskentely ja kahvibuffet
 • Klo 21 Illallinen buffet

Ke 3.12.

 • Klo 8 Aamiainen
 • Klo 9 - 12 Aamukävely Tallinnassa
 • Klo 12.30 Lounas buffet
 • Klo 14 - 16 Lopputyöskentely
 • Klo 16.30 Paluu Helsinkiin

Liite - lopullinen ohjelma

You must log in to comment.