Skip to end of metadata
Go to start of metadata

5. Tosiasioiden listaaminen
Mitkä tekijät liittyvät haasteeseen? täsmennetään ongelmaa.
Tekijät: olennaiset tekijät? keitä asia koskettaa, mitä tapahtunut tähän mennessä, miten yritetty ratkaista? millaisin tuloksin?

- Raha, rahan puute
- Tila
- Laaja kävijä kunta ja näiden tarpeet
- Vaihteleva kävijämäärä
- Valaistus tai sen vähyys
- Turvallisuussäännöt
- Helppo toteuttaa paikan päällä
- Kevyt, mutta kestävä
- Ymmärrettävän opastuksen aikaan saaminen
- Festarin yleisilme
- Houkuttelevuus
- Henkilöresurssit ja aika
- Ei yritetty ratkaista aikaisemmin
- Koskee näytteilleasettajia, kävijöitä, järjestäjiä

  • No labels
You must log in to comment.