Child pages
 • Opinnäytetyöseminaari - Esittävä taide - 9.1.2012
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Esittävän taiteen koulutusohjelman opinnäytetyöopiskelijoille järjestetty infotilaisuus Reitittimestä ja uudesta oppimisalustasa

MUISTIO 9.1.2012 klo 14 - 16

Tilaisuudessa esiteltiin uutta oppimiskanavaa esittävän taiteen opiskelijoille(power point nähtävissä täällä). Hanke sai hyvän vastaanoton ja esittelyn jälkeen käytiin ryhmäkeskustelua työkalun mahdollisuuksista sekä parennusehdotuksista:

 • Keskusteltiin siitä, miten sovellataidetta.fi -sivuston saman tyyppinen käyttötarkoitus eroaa Reititittimen työkalusta.
 • Opiskelijoiden mielestä Reitittimen työkalu kannattaa tuoda esille jo alkuvaiheen opiskelijoille, viimeistään 3. vuoden alussa, proseminaarityön/-opinnäytetyön käynnistyessä
 • Opiskelijoilla suuri halu tehdä koulutusohjelmarajat ylittävää yhteistyötä. Reititin voisi olla heistä hyvä kanava tähän.
 • opiskelijta arvelivat, etteivät esittävän taiteen perinteiset työnantajat välttämättä lähde niin helposti tähän mukaan. Face to face -tapaamiset kun ovat heidän kanssa keskeisiä. Sen sijaan soveltavan taiteen työelämätahoja kuten palvelutaloja, kouluja tms. voisi olla helpompia lähestyä.
 • markkinoinnin ja oman osaamisen esilletuomisen koulutus nähtiin tärkeänä. Sitä ei opiskelijoista saa tällä hetkellä riittävästi.
 • Opiskelijoiden mielestä vertaistuen määrä on vähäinen opinnoissa. Siksi Reititin nähdään hyvänä kanavana myös tässä asiassa.
 • Reitittimen olennaisena etuna nähdään myös sen vahva kytkös jo olemassa olevaan sosiaaliseen mediaan
 • Alusta on opiskelijoista tärkeä pitää yksinkertaisena, jotteivät opiskelijat karise pois työkalun ääreltä
 • Opiskelijat näkevät oman aktiivisuuden verkostoitumisessa ja kontaktien luomisessa keskeisenä työkalussa toimiessaan.
 • Keskuteltiin parityöskentelyn mahdollisuudesta opinnäytteissä
  • reititin avaa uusia mahdollisuuksia koulutusohjelmien väliseen yhteistyöhön
 • Uutena mahdollisuutena pohdittiin jo kerätyn aineiston edelleen kehittämistä
  • esim. opinnäytettä varten haastatellut voivat haluutessaan kommentoida jälkikäteen omia lausuntojaan yms.
 • Lähdekirjallisuus päivittyy yhä nopeammin, joten työ voisi elää ajanmukaisena netissä myös sen julkaisemisen jälkeen

Lisäksi esittävän taiteen väki vinkkasi potentiaalisia teatterialan kontakteja* Teatterin tiedotuskeskus

 • Teatterimuseo
 • Eistystaiteen seuraTilaisuuteen osallistuneet lupautuivat osallistua keskusteluun hankkeen wikissä. Halukkaille tarjottiin myös mahdollisuus perustaa oma opinnäyteryhmä uudelle oppimisalustalle.

Keskutelussa mainittiin myös 3. - 5.2.2012 pidettävä Tarpeellisen taiteen seminaari TARTSANtapaaminen, joka kokoaa yhteen opiskelijat, opettajat, alumnit, asiantuntijat, kutsuvieraat ja kaikki aiheesta kiinnostuneet.You must log in to comment.