Child pages
  • 2012-01-23 - Projektiryhmän 7. kokous
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 23.1.2012 klo 10-12
Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi
Paikalla:
Milla Laasonen, Vyyhti
Jussi Linkola, Vyyhti
Susanna Snellman, Vyyhti
Pirjo Tulikukka, Helka ry
Päivi Savolainen, Helka ry
Pia Pulli, Metropolia
Tuomas Kamppila, Hub Helsinki

Vuoden 2012 ensimmäinen projektikokous

Muistio

Kokouksen osallistujat  esittelivät toisilleen toimintaansa. Milla esitteli Vyyhdin tarjoamia koulutuksia, päämääriä
ja sisältöjä.

Keskusteltiin Vyyhdin nettisivuista. Jussi kertoi Vyyhdin internetsivujen blogista ja viikkokirjeestä. Kaikilta osatoteuttajilta
toivottaan vapaamuotoisia blogikirjoituksia. Blogiin voi halutessaan linkittää myös mielenkiintoisia linkkejä ja vinkkejä.
Vyyhti toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja pyrkii linkittämään mielenkiintoisia juttuja mahdollisimman aktiivisesti facebookissa ja twitterissä.

  • Muutoksia Hub Helsingin henkilöstössä
  • Vuoden 2012 toimenpiteet, eteneminen
Maksatusasiat Pia Pullin johdolla

1.9 - 31.12 hakemus on juuri nyt työstön alla. Osatoteuttajat toimittavat Pialle kaikki tarvittavat paperit tammikuun loppuun mennessä.
Pia tekee sähköisen maksatushakemuksen Euraan. Kaikki tarvittavat paperit täytyy säilyttää vuoteen 2020 asti.

Pia suositteli Hub Helsingin maksatushakemusvastaavan henkilön kanssa tapaamista mahdollisimman pian.

Työajanseurantojen allekirjoittajana toimii pääsääntöisesti työntekijän esimies.
Helka ry:n toiminnanjohtajan tuntiseurantaan täytyy pyytää allekirjoitus hallituksen puheenjohtajalta. Palkkaerittelyyn riittää Pirjo Tulikukan allekirjoitus.

Helkan Päivi Savolainen oli löytänyt kahta erillistä ohjeistusta liittyen tarjoilukulujen selvityksiin. Pia kehotti seuraamaan aina pienemmän summan sisältävää ohjeistusta jälkipyykin välttämiseksi.

Matkustamisesta:

Millalle etukäteen hyvissä ajoin suppea matkasuunnitelma ja arvio kustannuksista.
Matkoista tehtyä kilpailutusmateriaalia ei tarvitse liittää maksatushakemukseen. Kaikki paperit tulee kuitenkin säilyttää mapissa mahdollista tarkastusta varten.

Seuraava kokous järjestetään Metropolian Albertinkadun toimipisteen saunatilassa kello 9-12. Kokoustilan tarkemmat koordinaatit lähetetään sähköpostitse osallistujille.
Itsearviointilomakkeen käy projektiryhmän kanssa lävitse Robert Arpo.

Kevään muut kokousajat

19.3 kello 10.00 – 12.00 projektiryhmän kokous Bulevardilla (Pia Pulli mukana)

16.4 kello 10.00 – 12.00 projektiryhmän kokous Bulevardilla

28.5  kello 10.00 – 12.00 projektiryhmän kokous Bulevardilla (Pia Pulli mukana)

You must log in to comment.