Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tehtävät

Tehtävän nimi

DL

Suunnittele tuoli 

Ke 11.1. klo 12.30

Yhteisöt ja yhteisöllisyys

Ti 17.1. klo 9.00

Havannointi

Ti 7.2 luokka 152 Protonäyttely
Ks. tarkempi aikataulu FB:sta

Joukkoistaminen

Toimintasuunnitelman DL ke 8.2. klo 16.00
Esitys pe 16.3. klo 9.00

Protonäyttely

DL 7.2.2012 klo 9.00-

Elekäyttöliittymät

Presentaatio 20.3. klo 9.00 -

Kurssin oppimispäiväkirjat

Valmiit pe 16.3.

Loppupresentaatio
Ohjeet

Presentaatio 20.3. klo 9 -> luokka 2013

Linkit loppupresiksiin:

EMTP: 

https://www.dropbox.com/home/KD11S1VDV/EMTP

Luettavaksi

Kurssin päätös 20.3.: ks. ohjeet presentaation tekoon

Ulla Heinonen: Sähköinen yhteisöllisyys
Direct Observation
Havainnoinnista
Design thinking bootcamp

Ohjelmointiluettavat

Teron laajemman kurssitehtävän luettavat:

Teron viikkotehtävät

Tehtävä 2. Tehtävän purku piirissä keskiviikkona 14.3.

Lue Usability of iPad Apps and Websites -julkaisu ja vastaa kysymyksiin:

 • Mitkä ovat ipadin keskeisimmät löydetyt  käyttävyysongelmat?
 • Mitä / millaisia asioita suunnittelijan pitäisi huomida sovellusta (ipad app) suunniteltaessa?
 • Mitä ongelmia ja/tai suunnitteluratkaisuja liittyy eleiden käyttöön?

 Linkki julkaisuun lyötyy opintojakson wiki-tilasta: Usability of iPad apps By Raluca Budiu and Jakob Nielsen

 Tehtävä 3.

Axure -prototyyppiohjelman asentaminen koneelle.

Tehtävä 4. Connect -etäluento 7.3.2012

Kysymykset (kysymyksien purku piirissä keskiviikkona 14.3.)

 • Mitä on käytettävyystutkimus?
 • Millä tavoin, miten tekemänne havainnointi-tehtävä eroaa käytettävyystutkimuksesta?
 • Voiko havainnointi olla käytettävyystutkimuksen menetelmä?
 • Mitä eroa on käytettävyyden arvioinnilla ja käytettävyyden testauksella?
 • Miten asiantuntija-arviointi (heuristinen evaluointi) eroaa ääneenajattelu -menetelmästä?
 • Mikä on sopiva testihenkilöiden määrä ääneenajattelu -menetelmässä, heuristisessa evaluoinnissa ja haastattelussa?
 • Käytettävyystestiä suunniteltaessa tehdään usein ns. testisuunnitelma. Miksi testituunnitelma on hyvä tehdä ja mitä se sisältää?

Lähdeaineistona voitte käyttää mm. käytettävyystutkimuksen menetelmät seminaari -aineistoa (kirja löytyy myös meidän kirjastosta), linkit ohessa:

Tehtävä: Testitilan rakentaminen (tulee olla täysin valmiina keskiviikkona 14.3)

 • Ryhmän tehtävänä on tehdä käytettävyystesti iPadille - ääneenajattelu -menetelmää käyttäen.  
 • Millaisen testiympäristön rakennat ja miksi? Miten saatte kerättyä kaiken tarpeellisen tiedon (videointi, havainnointi, äänen taltiointi?)
 • Jos testissä pitää kuvata iPadin näyttöä, mikä olisi toimivin ratkaisu tähän? 
  • Olkaa luovia tässä, miettikää erilaisia luovia ratkaisuja, esim. Voiko kännykän videokameraa tai webkameraa hyöndyntää tässä?

Jokainen ryhmä suunnittelee testiympäristön paperille. Testiympäristö rakennetaan keskiviikkona 14.3  luokkatilaan. Testitilan pitää olla toteutettu todenmukaisesti ja siinä tulee käyttää testissä käytettäviä oikeita laitteita (videokamera, kännykän kamera, jne)

 Tuon seuraaville tunneille videokameran, kamerajalustan ja iPadin. Voitte tätä ennen tarvittaessa lainata videokameran Tikkurilasta Teemu Malvalta. Annoin aikaisemmin kaksi iPadia teidän käyttöönne, voitte sopia niiden käytöstä nyt tulevan viikon aikana.

 • No labels
You must log in to comment.