Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kokouksissa noudatetaan yleistä kokouskäytäntöä, mikä tarkoittaa etukäteen valmisteltua, osallistujille toimitettua esityslistaa ja pöytäkirjan tekoa. Valmis pöytäkirja toimitetaan Metropolian Confluence-Wikiin avoimesti kaikkien saataville. Mikäli joitain osia pöytäkirjasta ei voi perustellusti laittaa avoimesti kaikkien saataville laitetaan nämä osat tätä tarkoitusta varten perustettavaan, suojattuun osaan Confuencea.

Pöytäkirjan laatii jokainen osallistuja vuorollaan, esimerkiksi aakkosjärjestyksessä kiertävän vuorolistan mukaisesti.

Lisää uusi pöytäkirja tai muistio alareunan "Add Child Page" -linkistä.

You must log in to comment.