Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Viestinnän orientoivat opinnot, 2012

Tähän sivulle pukkaa orientaatioviikon ohjelmaa ja leirin lukkaria.
Koko orientoivien opintojen (3op) opintojaksokuvaus tämän sivun lopussa.

Uusien opettajatuutorit: Divi - Raisa Omaheimo, 3D - Jaro Lehtonen, Grasut - Juha Pohjola & Pekka Krankka

Aloitusleirille lähtevät opettajat ja vertaistuutorit:

Henkilökunnan & vertaistuutorien leirille ilmoittautuminen: https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/6191/lomake.html
Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen: https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/6324/lomake.html

Orientaatioviikon ohjelma/ Digitaalinen viestintä, viikko 35:

kello

27.8 maanantai

28.8 tiistai

29.8 keskiviikko SUVA-ohjelma

30.8 torstai SUVA-ohjelma

31.8 perjantai SUVA-ohjelma

9:00-11

Klo 9-11 Yhteistä ohjelmaa Tikkurilan auditoriossa:
9-9:45 Ala-aula: aloituskuoret
9:45-10:30 Auditorio: Anitta Pankkosen
tervetulosanat & päivän ohjelma
10:30: Auditorio: METKA
Amican palvelut esittäytyvät

Klo 9-11 Yhteistä ohjelmaa Tikkurilan auditoriossa:
9-10 Auditorio: koulutuspäälliköt esittäytyvät
+ vahtimestarin palvelut
10-11 Auditorio: mahdollisuudet kansainvälisyyteen
& koulutusohjelmarajat ylittäviä projekteja sekä hankkeita

9-12 Digitaalisen
viestinnän
ohjelmaa,
tutoropettaja Raisa
Omaheimo,
Hämeentie 161

8.30 Kielten
tasotestit,
Hämeentie 161

9-12 Digitaalisen
viestinnän
ohjelmaa,
tutoropettaja Raisa
Omaheimo,
Hämeentie 161

11-12

klo 11-12 LOUNAS


klo 11-12 LOUNAS


klo 12-13 LOUNAS


klo 12-13 LOUNAS


klo 12-13 LOUNAS

12-15

12-15 Tilojen ja toimintojen esittelykierros:
12-14:40 Rasteittain tutustuminen eri palveluihin
14:40-15 Viestinnän leiri-info auditoriossa

Klo 15 mahdollisuus lähteä HSL:n pisteelle vertaistuutorien kanssa

12-15 Tilojen ja toimintojen esittelykierros:
12-14:40 Rasteittain tutustuminen eri palveluihin

Ala-aulassa eri toimijoiden infopisteitä mm. kielten opettajat

Digitaalisen
viestinnän
ohjelmaa,
tutoropettaja Raisa
Omaheimo,
Hämeentie 161

13-15 Digitaalisen
viestinnän
ohjelmaa,
tutoropettaja Raisa
Omaheimo,
Hämeentie 161

13-15 Digitaalisen
viestinnän
ohjelmaa,
tutoropettaja Raisa
Omaheimo,
Hämeentie 161

Orientaatioviikon ohjelma/ Graafinen suunnittelu, viikko 34:

kello

27.8 maanantai

28.8 tiistai

29.8 keskiviikko SUVA-ohjelma

30.8 torstai SUVA-ohjelma

31.8 perjantai SUVA-ohjelma

9:00

Klo 9-11 Yhteistä ohjelmaa auditoriossa:
9-9:45 Ala-aula: aloituskuoret
9:45-10:30 Auditorio: Tuire Ranta-Meyerin
tervetulosanat & päivän ohjelma
10:30: Auditorio: METKA
Amican palvelut esittäytyvät

Klo 9-11 Yhteistä ohjelmaa auditoriossa:
9-10 Auditorio: koulutuspäälliköt esittäytyvät
+ vahtimestarin palvelut
10-11 Auditorio: mahdollisuudet kansainvälisyyteen
& koulutusohjelmarajat ylittäviä projekteja sekä hankkeita

9-12 Graafisen
suunnittelun
ohjelmaa,
Suvavastaava Arja
Vuorio, Kaltala-sali,
1.krs

9-12 Graafisen
suunnittelun
ohjelmaa, Kaltalasali,
1. krs

asiointipäivä, ei
yhteistä ohjelmaa

11-12

klo 11-12 LOUNAS

klo 11-12 LOUNAS


klo 12-13 LOUNAS


klo 12-13 LOUNAS

 

12-15

12-15 Tilojen ja toimintojen esittelykierros:
12-14:40 Rasteittain tutustuminen eri palveluihin
14:40-15 Viestinnän leiri-info auditoriossa

Klo 15 mahdollisuus lähteä HSL:n pisteelle vertaistuutorien kanssa

12-15 Tilojen ja toimintojen esittelykierros:
12-14:40 Rasteittain tutustuminen eri palveluihin

Ala-aulassa eri toimijoiden infopisteitä mm. kielten opettajat

13-16.30
Kielitasotestit,
Garnier-luokka,
2. krs

13-15 Graafisen
suunnittelun
ohjelmaa, Kaltalasali,
1. krs

 

Orientaatioviikon ohjelma/ 3D, viikko 34:

kello

27.8 maanantai

28.8 tiistai

29.8 keskiviikko SUVA-ohjelma

30.8 torstai SUVA-ohjelma

31.8 perjantai SUVA-ohjelma

9:00

Klo 9-11 Yhteistä ohjelmaa auditoriossa:
9-9:45 Ala-aula: aloituskuoret
9:45-10:30 Auditorio: Tuire Ranta-Meyerin
tervetulosanat & päivän ohjelma
10:30: Auditorio: METKA
Amican palvelut esittäytyvät

Klo 9-11 Yhteistä ohjelmaa auditoriossa:
9-10 Auditorio: koulutuspäälliköt esittäytyvät
+ vahtimestarin palvelut
10-11 Auditorio: mahdollisuudet kansainvälisyyteen
& koulutusohjelmarajat ylittäviä projekteja sekä hankkeita

9-11 3D-suvan
ohjelmaa,
Akvaario-luokka,
2. krs

8.30-12
kielitasotestit,
Garnier-luokka,
2. krs

asiointipäivä, ei
yhteistä ohjelmaa

11-12

klo 11-12 LOUNAS


klo 11-12 LOUNAS

klo 11-12 LOUNAS

klo 12-13 LOUNAS

 

12-15

12-15 Tilojen ja toimintojen esittelykierros:
12-14:40 Rasteittain tutustuminen eri palveluihin
14:40-15 Viestinnän leiri-info auditoriossa

Klo 15 mahdollisuus lähteä HSL:n pisteelle vertaistuutorien kanssa

12-15 Tilojen ja toimintojen esittelykierros:
12-14:40 Rasteittain tutustuminen eri palveluihin

Ala-aulassa eri toimijoiden infopisteitä mm. kielten opettajat

12-15 3D-suvan
ohjelmaa,
Akvaario-luokka,
2. krs

13-15 3D-suvan
ohjelmaa,
Akvaario-luokka,
2. krs

 

Viestinnän vertaistutorien (2012-2013) yhteystiedot:

Emma Kataja (DiVi) emma.kataja@metropolia.fi

Viljami Osada (DiVi) viljami.osada@metropolia.fi

Meri Raelahti (DiVi) meri.raelahti@metropolia.fi

Lasse Koppeli (DiVi) lasse.koppeli@metropolia.fi

Sirja Lyömiö (DiVi) sirja.lyomio@metropolia.fi

Annina Määttä (DiVi) annina.maatta@metropolia.fi

Eetu Ahanen (DiVi) eetu.ahanen@metropolia.fi

Essi Manni (Grasu) essi.manni@metropolia.fi

Anna-Saida Koskiluoma (3D) anna-saida.koskiluoma@metropolia.fi

Mikko Heiskanen (3D) mik.hei@hotmail.com

Niina Kaarnaoja (3D) niina.kaarnaoja@metropolia.fi

Leirin ohjelma, viikko 36:

kello

maanantai 3.9.2012

tiistai 4.9.2012

keskiviikko 5.9.2012

torstai

perjantai

 

LEIRI KUKONNOTKON LEIRIKESKUKSESSA
(sivulla leirin järjestelyyn & ohjelmaan liittyvät matskut)

LEIRI
(koko päivä)
(sivulla leirin järjestelyyn & ohjelmaan liittyvät matskut)

LEIRI
(sivulla leirin järjestelyyn & ohjelmaan liittyvät matskut)

 

 

8.45 uusien opiskelijoiden kokoontuminen Lummetiellä


n. 12.00 Kotimatkalle lähtö
Saapuminen Tikkurilaan n. 14.00

 

 

 

9.00 Bussikuljetus lähtee- Kukonnotkossa n. klo 11

 

 

 

 

 


 


 

 

 

Leirin lukkari liitteenä

  

 

Orientoivat opinnot : 3 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä. Opiskelija tuntee Metropolian Ammattikorkeakoulun keskeisimpiä ohjeita, sääntöjä ja opiskelukäytäntöjä.

Opiskelija tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintoja ja opintojen edistymistä.

Opiskelija tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään.

Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät.

Opiskelija tuntee työelämämahdollisuuksiaan ja tietää, miten hän voi kehittää omaa kansainvälisyysosaamistaan.

Sisältö

- fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö
- korkeakouluopiskelun keskeisimmät ohjeet ja säännöt
- opiskelukäytännöt
- opetussuunnitelmat ja opintojen suunnittelu
- oppimis- ja opiskelutaidot
- opiskelijapalvelut, esimerkiksi opintotoimisto, opiskelijakuntatoiminta, opiskeluhyvinvointi, kirjasto, tietohallintopalvelut
- alakohtainen työelämätieto ja kansainvälisyysosaaminen

Kuuluu opintokokonaisuuteen Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

Tavoite

Yhteiset perusopinnot antavat opiskelijalle teoreettiset perusteet oman alansa tutkimusperinteen, toimintaympäristön ja käsitteiden hallintaan. Hän ymmärtää keskeisten omaa alaa ohjaavien eettisten, lainsäädännöllisten ja yhteiskunnallisten periaatteiden merkityksen omalle ammattitoiminnalleen. Tiedonhankinta- ja analysointitaidot, alan yleissivistys ja tarvittava vieraan kielen taito, yhteiskunnallistaloudellisten yhteyksien ja liiketoimintamallien sekä toimintaympäristön tuntemus ovat edellytyksiä ammatilliseen kehittymiseen ja jatko-opintoihin.

You must log in to comment.