Child pages
 • Teemahaastattelu - Jukka Väisänen - 10.11.2011
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Teemahaastattelu

Haastateltava: Jukka Väisäsen, lehtori, Pop- & jazzmusiikin koulutusohjelma, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Haastattelijat: Irene Alsti-Lehtonen ja Tuomas Korkalainen
Paikka ja aika: Pop- & jazzmusiikin koulutusohjelma, Arabiankatu 2, Helsinki 10.11.2011 klo 10−11.15

Haasteet:* Opinnäytetöissä työelämän osuus pieni, ellei olematon, vaikka työt tavallaan työelämälähtöisiä.

 • Opinnäytetyöt usein itselle tehtäviä oppimateriaaleja, työnantaja, musiikkiopisto, katsoo usein vain lopputuloksen.
 • Pop- & jazzmusiikin koulutusohjelman opiskelijat omaavat ammatilliset valmiudet. Tutkimukselliset valmiudet sitä vastoin ovat ammatinkuvasta johtuen löyhät

Koulutustarve:# Työelämä odottaa pop- & jazzmusiikin koulutusohjelman opiskelijoilta  musiikin asiatuntijuutta, joka näkyy kuulokuvassa, ei tekstissä.  Miten hankkeessa voitaisiin hyödyntää kuulokuva-näkökulmaa?

 1. Opettajakunnan tarve oppia laittamaan äänimateriaalia nettiin (opiskelijoilla sitä vastoin hyvät perusvalmiudet nykyaikaiseen internetin käyttöön)
 2. Sosisaalisen median käyttö opettajille
 3. Videoita ei osata käyttää riittävästi dokumentointikeinona. Kuvan käyttötaito opinnäytetyön dokumentoinnissa vähäistä!
 4. Useamman ohjaajan yhteistyöskentelyn käynnistämisessä tärkeää yhteisen pöydän ääreen asettuminen. Opinnäyteohjaaja kertoo työelämälle, mitä työltä on realistista odottaa ja millaista opinnäytetyön ohjaaminen on.
 5. kulttuurialan eri koulutusohjelmissa opiskelevien yhteistyön, yhteisten projektien lisääminen esim. innovaatioprojekteissa => sitominen opinnäytetyössä näkyväksi: esim. musavideo pop&jazzin ja elokuvan ja tv:n kon yhteistyönä + työelämän sitominen tähän tilaajan rooliin
 6. Opinnäyteyönä uusi sävellys. Tällaisessa työssä opiskelijaa ohjaa usein kaksikin ohjaajaa: sisällönohjaaja (opettaja/työelämän edustaja) ja prosessiohjaaja (opinnäytetyönohjaaja). Tällaista opinnäytetyötä voitaisiin toteuttaa sosiaalisen median työkalulla.

Väisäsen ajatuksia Reitittimen linkittämisestä koulutusohjelman opinnäyteseminaariin:* seminaari yhden lukuvuoden kestoinen ja rakentuu kahdesta osasta (Työpaja 1 ja työpaja 2). Molempia käynnistyy sekä syys- että kevätkaudella. Työpaja 1:n pituus on 5 x 3h , työpaja 2:n ?.** ideointivaiheessa (Työpaja 1) pitäisi jo  olla työelämätilauksia, jotta mukaantuleminen motivoisi opiskelijaa. Työpaja 1:n aiheena on tutkimuksen perusteet. Työpaja 2:ssa puolestaan käsitellään työn kirjoittamista yms.

  • Reititin-koulutus alkamaan samaan aikaan Työpaja 1:n kanssa. Hän ideoi myös ajatusta seminaarien sekaryhmistä (opiskelijoita eri koulutusohjelmista).

Työelämäkontaktit:* rakentuvat pitkälti tuttuuspohjalta ja musiikkiopistoverkostoista.

 • pop- & jazzmusiikin koulutusohjelma tarvitsisi alumneille paikan, jossa he voisivat päivittää tietojaan.
 • opettajilla on omat työelämäkontaktit. Myös opiskelijoilla on paljon kontakteja, joista opettajat eivät tiedä. Tieto olisi hyvä saada haltuun.
 • kontaktit huonoja levyteollisuuteen ja ohjelmatoimistoihin. Miten herättää heidän kiinnostus koulutusohjelmaan?
 • yhteydenottovinkit: Suomen Musiikkioppilaitosten (SML) liiton toiminnanjohtaja Timo Klemettiseen =>Musiikkiopistopäivät, jonne 15 min.Reitittin-spotti; Koulutusohjelmalla syksyisin pop-jazzpäivä, jonne myös esittelemään ReitittintäYou must log in to comment.