Child pages
  • Ajanvarausjärjestelmä
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Kuvaus työstä

Konseptisuunnitelma uudenlaiselle ajanvaraussovellukselle. Pääkohderyhmänä ovat yritykset, toissijaisena kohderyhmänä ovat yksityishenkilöt. Sovelluksen ideana on vähentää käyttäjän työmäärää sopivaa tapaamisaikaa varatessa. Sovellus etsii automaattisesti käyttäjien henkilökohtaisia kalentereita vertaamalla ensimmäisen kaikille vapaana olevan tapaamisajankohdan. Käyttäjä voi valita myös muun kuin ensimmäisen ehdotetun vapaan ajan.

2. Ongelman täsmentäminen

(innovaatioprosessin tulokset)

Widget-sovelluksen ideana on poistaa järjestelmäviidakot. Sen sijaan, että jokaiselle toiminnolle olisi oma sovelluksensa ja kirjautumistunnuksensa, samat toiminnot voi hoitaa yhdellä sovelluksella. Mobiilisovellus myös monipuolistaa käytettävyyttä.

3. Toteutussuunnitelma

Presentaatio/demo Flashilla mikäli aika riittää, muuten Photoshopilla. (Tähän kuka tekee mitäkin, aikataulu, riskianalyysi, haasteet... kts. PowerPoint!)

4. Etenemisen raportointi vaiheittain

Tapaaminen

Läsnäolijat

Käsitellyt asiat

Haasteet / kysymykset

Tehtävälista jatkoon (mitä ja kuka tekee mitäkin seuraavaksi)

10.10.2011

Anssi, Leena, Meri

Projektiryhmän muodostaminen, idean keksiminen (kalenteri, tilanvaraus ja Doodle yhdistettynä), GoogleDocs-dokumentin luominen, facebook-ryhmän luominen

Toimivan konseptin rajaaminen, pohdimme pystymmekö toteuttamaan valmiin tuotteen vai teemmekö vain konseptisuunnitelman

Ideointi, tarpeiden kartoitus (koko ryhmä yhdessä)

11.10.2011

(Etätyötä)

Etätyöpäivänä pohdimme kysymyksiä, joita ideamme herätti (mm. millaiset tekniset resurssit meillä on toteuttaa kyseinen projekti valmiiksi tuotteeksi)

Palvelun ominaisuudet? Konsepti, demo vai valmis tuote? Alusta, jolla palvelu tulisi toimimaan? Loppukäyttäjät ja/tai kohderyhmä? Ryhmän sisäiset roolit?

Kukin miettii omillaan esitettyjä kysymyksiä, yksi (Leena) raportoi kysymykset Eevalle

28.10.2011

Anssi, Leena

Konseptin hiominen ja rajaus, kohderyhmien tarkentaminen, alustavaa käyttökuvausta (kynällä ja paperilla), alustavaa työnjakoa

Kohderyhmän määrittely, lisäosien tarpeellisuuden pohdinta, tapaamisten aikataulut, tarkempi työnjako

Graafikon työnkuva alkaa selkiytyä

1.11.2011

Anssi, Leena, Meri

Raisan kommentit ja parannusehdotukset projektiin, kohderyhmiä rajattiin lisää, pääkohderyhmäksi muuttuivat yksityishenkilöt, työnkuvat jaettiin (Anssi on projektipäällikkö, Leena on konseptisuunnittelija ja Meri on graafikko, kaikki osallistuvat käyttöliittymäsuunnitteluun), aloitettiin Luovan Innovaatioprosessin tekeminen ja dokumentointi

Kuinka suuressa määrin konseptissa halutaan ottaa huomioon pienyritykset, aiommeko jatkaa projektin työstämistä konseptista tekniseen toteutukseen???

Jokainen keksii vähintään 10 ideaa tai parannusehdotusta projektikonseptia varten seuraavaksi kerraksi, ensi kerralla tehdään Luova Innovaatioprosessi loppuun

3.11.2011

Anssi, Leena

Käyttöliittymäsuunnittelua (kynällä ja paperilla, piirrettiin puhtaaksi Excelillä), kymmenen idean kommentointia ja arvostelua.

Mitä kaikkia ideoita on järkevää toteuttaa ennen kuin projekti räjähtää käsiin? Kuinka paljon pakotetaan käyttäjä syöttämään itse tietoa? (ongelma erityisesti henkilökohtaisen kalenterin puolella)

Meri kommentoi vielä idealistat ja liittää omansa GoogleDocsiin. Kaikkien pitää käydä läpi käyttöliittymäsuunnitelmat tässä vaiheessa ja kommentoida. Etsitään erityisesti keinoa tehdä käyttäjän elämä helpommaksi ja vähentää klikkailua! Meri voi halutessaan alkaa suunnittelemaan hahmoja (ikoneita ja sihteeriä lähinnä).

8.11.2011

Anssi, Leena

Aikatauluttamista, wikikalenterien täyttämistä, käyttöliittymäsuunnittelua / rautalankamallinnusta (työpöytänäkymä)

Mitä kaikkea työpöytänäkymään pitää saada tungettua?

Jokainen tekee oman ehdotuksensa vapaan tapaamisajan etsimisen toiminnallisuudesta! PLAN A: Kommentoidaan yhdessä ja valitaan paras ratkaisu, joka protoillaan (???) seuraavan tunnin presentaatiotilaisuudessa. PLAN B: Jos ei ehditä, esitellään projekti vaan yleisesti presentaatioissa. HUOM! Myös luova innovaatioprosessi on saatava loppuun ensi viikon maanantaiksi!

9.11.2011

Etätyötä

Jokainen ryhmänjäsen teki käyttöliittymäehdotuksen, joita kokoonnuimme purkamaan ryhmässä.

 

 

10.11.2011

Anssi, Meri, Leena

Tavattiin koululla ja käytiin läpi etänä tehdyt käyttöliittymäsuunnitelmat. Kirjoitettiin Luova innovaatioprosessi loppuun. Viilattiin Vapaan tapaamisajan etsimiskäyttöliittymä presentaatiovalmiiksi. Tehtiin muutama paperiprototesti.

Kuinka paljon ominaisuuksia halutaan antaa henkilökohtaisille kalentereille?

Leena tekee loppuun tapaamisehdotuksen hyväksymiskäyttöliittymän, Anssi tekee uuden ratalankamallin henkilökohtaista kalenterinäkymää varten, Meri koostaa materiaaleista nätin presentaation.

15.11.2011

Anssi, Meri, Leena

Projektien välivaihe-esittelyt koko luokalle.

 

Anssi & Leena, informaatioarkkitehtuuri
Meri, rautalangat arkkitehtuurin pohjalta

21.11.2011

 

 

 

 

5.12.2011

 

Raisa kommentoi töitä klo 13-15  Tunnit peruttu Itsenäisyyspäivän vuoksi!

 

 

12.12.2011

Anssi, Leena (Meri sairaana, mutta osallistui päätöksentekoon Facebookin välityksellä)

Vika kerta ennen joululomaa! Raisa kommentoimassa, valmistaudutaan presentaatioihin jo etukäteen?

Leikataanko projektista kaikki se, mikä ei toimi ja on turhaa ja tehdäänkö tästä sittenkin vain puhdas Google kalenterin lisäosa, jossa keskitytään vain ja ainoastaan vapaiden tapaamisaikojen etsimiseen ja varaamiseen?

Käyttöliittymä Englanniksi vai Suomeksi? (Myisi paremmin, jos yrittäisi markkinoida englanniksi)

Selvitettävä vielä (jos mahdollista) onko Google ylipäätään avoin tällaisille upotetuille ulkopuolisten tekijöiden tuottamille lisäosille?

Pudotetaanko projektista pois nyt myös sihteerihahmo?

Leena tekee rautalangat, Anssi vääntää informaatioarkkitehtuurin, Meri leiskaa. Joululoman aikana widgetistä tehdään demoversio joko Flashilla tai Fireworksilla. Kommunikointi ryhmän kesken jatkuu Facebookin ja GoogleDocsin välityksellä.

9.-18.1.2012

Anssi, Meri, Leena

Kaikki tekevät etänä hommia omalla alueellaan: Leena tekee rautalangat, Meri luo grafiikat ja Anssi kokoaa valmiista kuvista demon Fireworksilla.

Mitä kaikkea ehdimme/haluamme esitellä presentaatiotilaisuudessa? Kuinka suuri osuus softan mobiiliversiolla on demossa? Mikä nimeksi sovellukselle?

Yhteinen tapaaminen sovittu keskiviikolle 18.1., jolloin käydään läpi presentaatio ja luodaan PowerPoint-esitys. Mobiilisovellus esitetään muutamalla esimerkkikuvalla, joissa ei ole klikattavaa toiminnallisuutta. Demon pääpaino on www-sovelluksessa. Sovelluksen nimeksi valittiin "Make-a-meet".

19.1.2012

 

Projektien esittelyt (demo valmiiksi tähän mennessä!!!), kirjallisen raportin palauttamiseen tulee todennäköisesti vähän lisäaikaa, mikäli niitä haluaa muuttaa presentaatiossa saatujen kommenttien perusteella.

Konseptin kehitys asiantuntijoiden kommenttien perusteella? Start-Up yritys tehnyt vastikään samantyylisen sovelluksen.

 

5. Tuntitaulukot

Anssi (projektipäällikkö, konseptisuunnittelija, Fireworks-demo)

Vko

Työtehtävät

Arvioitu tuntimäärä

Toteutuneet tunnit

44

Luova innovaatioprosessi (alku), käyttöliittymäsuunnittelua

9

9

45

Käyttöliittymäsuunnittelua (työpöytänäkymä ja vapaiden tapaamisaikojen etsiminen), luova innovaatioprosessi (loppu)

8

10

46

Rautalangat, informaatioarkkitehtuurin pohtimista, presentaation valmistelu ja esitys. Työskentelyä seuraavalle viikolle.

11

13

47

Informaatioarkkitehtuurin rakentelu, Google Calendar Sync benchmark. Välipresentaatio.

5h

10

48

Rautalanka, informaatioarkkitehtuuri, Google Calendar Sync benchmark

3h

12

49

Ongelmien ratkomista, konseptin "vedenpitävyys".

5

9

50

Uuden konseptin (Google kalenteriin upotettu lisäosa) informaatioarkkitehtuurin tekoa.

6

12

51

Facebook-palavereita, kehitystyötä. Benchmarkkausta ja kilpailijoiden etsimistä.

0

8

52

Lähinnä pohdiskelutyötä ja benchmarkkausta joululomalla. Facebook-palaveri.

7

6

1

Lähinnä pohdiskelutyötä/Fireworks opettelua, demon rakentelua, konseptin hiomista, pientä informaatioarkkitehtuuria.

7

21

2

Demon rakentelua, presentaation kokoaminen.

7

15

3
5

Presentaation viimeisteleminen, Demon loppuhionta, "viimisen illan muutokset"
Raportti

7
2

10
3

Leena (käyttöliittymäsuunnittelu ja konseptisuunnittelu)

Vko

Työtehtävät

Arvioitu tuntimäärä

Toteutuneet tunnit

44

Luova innovaatioprosessi (alku), käyttöliittymäsuunnittelua

Ti 3h
To 6h

Ti 3h
To 6h

45

Käyttöliittymäsuunnittelua (työpöytänäkymä ja vapaiden tapaamisaikojen etsiminen), luova innovaatioprosessi (loppu),
presentaation valmistelua, käyttöliittymäsuunnittelua kotona (tapaamisehdotuksen hyväksyminen ja muutosehdotuksen
tekeminen)

Ti 2h 30min
Ke 2h
To 3h
Viikonloppuna 1h

Ti 2h 30min
Ke 5h
To 3h 30min
Su 1h 30min

46

Projektin välipresentaatiota.

8

12

47

En päässyt tunnille kun joku ruoja pölli mun laukun kirjastossa ja piti selvitellä asiaa. Facebook-palaveri.
Käyttöliittymäsuunnittelua

10

15

48

Rautalankamalleja, käyttöliittymäsuunnittelua

 12

16 

49

Tällä viikolla tunnit oli peruttu Itsenäisyyspäivän takia

 6

10 

50

Uuden konseptin (Google kalenteriin upotettu lisäosa) rautalankamallien tekoa.

6

8

51

Benchmark ja kilpailijoiden etsimistä.

0

 4

52

Facebook-palaveri.

3

6

1

Käyttöliittymäsuunnittelua. Alustava demon käsikirjoitus.

10

12

2

Puolet rautalangoista lopullisen konseptin pohjalta, käyttöliittymäsuunnittelua. Demon käsikirjoitus.

6


3
5

Loput rautalangoista, käyttöliittymäsuunnittelua, mobiilisovelluksen rautalangat, demon rakenteen pohdintaa,
PowerPoint-esityksen tekeminen, loppupresentaatio.
Raportti

10

2

14

3

Meri (graafinen suunnittelu, konseptisuunnittelu)

Vko

Työtehtävät

Arvioitu tuntimäärä

Toteutuneet tunnit

44

Luova innovaatioprosessi (alku)

Ti 3h

3

45

Alustavia rautalankoja
Ideointiprosessi (kotona)
Käyttöliittymäsuunnittelua (vapaiden tapaamisaikojen etsiminen), luova innovaatioprosessi (loppu)

Välipresentaation teko (graffa photarissa, kokoaminen powerpointissa)

2h
Ti 1h
Ke 2h 30min?
To 3h
La 3h
Ma 1h

2
1
2,5
3,5
3,5
1

46

Projektin välipresentaatio.

7

12

47

Konseptin kehitystä välipresentaatiossa saatujen kommenttien perusteella. Benchmark.

8

12

48

Ulkoasun ideointia. Benchmarkkausta graafiseen ilmeeseen.

 4

 6

49

Ulkoasun ideointi, luonnostelu, taustatyö

2-4h

3,5

50

Facebook-palaveeraus. Kilpailijoiden etsimistä.

3

5

51

 Benchmark ja kilpailijoiden etsimistä.

 2

5

52

 Joululoma. Muutama Facebook-palaveri.

 0

3

1

Hahmon luonnostelua/taustatyötä

2-3h

2

2

Hahmokehittelyä

La 2h
Su 3h

2
4

3
_
_
_
_
5

Graafisen ilmeen toteutus

Hahmokehittelyä
Loppupresentaation luominen/mobiili-ilme/demon testaus
_
Projektiraportti 

Ma 7h 
Ti 7h
Ti 4h
Ke 4h
_
Vkonloppu 3h

9

4
4
_
3,5

  • No labels
You must log in to comment.