Skip to end of metadata
Go to start of metadata

"When I look at a design portfolio, I am interested in the content, of course, but I am also interested in the design of the portfolio itself. Sometimes it tells me as much as the work it presents. The portfolio tells me about the ability of its designer to communicate ideas and images in graphic form."

- Cesar Pelli -

Opintojakson sisällöt

 • oman osaamisen reflektio ja dokumentointi
 • portfolio oman osaamisen ja kehittymisen tunnistamisen välineenä
 • erityyppiset portfoliot (oppimisportfolio/ammatillinen portfolio)
 • portfolion jäsentäminen ja kokoaminen
 • portfoliot digitaalisen median eri aloilla
 • portfolion merkitys työnhakuprosessissa

Suoritustapa

 • Läsnäolo tapaamiskerroilla (80%)
 • Tehtävien suorittaminen ja palauttaminen ajoissa
 • Oppimisportfolion teko kurssista (sisältää harjoitukset, oman oppimisen ja mahdollisen ryhmätyön arvioinnin, )
 • Oman näyteportfolion kokoaminen, esitystavan suunnittelu ja toteutus
 • Portfolion esittely viimeisellä tapaamiskerralla työelämän edustajalle, opponentille ja muulle luokalle

Apua oppimisportfolion laatimiseen:
VPKK-syksy 2007 -kurssi

Arviointi

 • Arviointi asteikolla 1-5
 • Arviointiin vaikuttavat
  • Osallistuminen läsnäolokerroilla
  • Poissaolot
  • ei korvaavia tehtäviä. Yli 80% läsnäolo laskee automaattisesti arvosanaa yhdellä pykälällä. Yli 60% kahdella pykälällä.
  • Myöhästymiset (yli 15 min myöhästyminen -> 1/2 poissaolo)
  • Tehtävien palauttaminen myöhässä

Aikataulu ja sisällöt

Aika

Paikka

Aiheet

Tehtävät

Palautustapa

DL

pe 7.9.
klo 10-15

maisemaluokka 151

Mikä on portfolio?
Erityyppiset portfoliot

1. Portfolio-arviointi
2. Portfolio-kertomus
3. Keräilyportfolion teko
Aloittakaa myös oppimisportfolion teko heti ensimmäisen kerran jälkeen!

1. Tehdään ja esitetään ryhmätyönä tunnilla
2. Tekstidokumentti (esim. Google Docs), joka palautetaan opettajalle
3. Tuodaan mukana 14.9. tapaamiseen

7.9.
12.9.
12.9.

pe 14.9.
klo 9-14

 

Portfolion jäsentäminen ja kokoaminen
Töiden valitseminen

4. Benchmarking
5. Töiden valinta ja storyboard
6. Toteutussuunnitelma

 

 

pe 21.9.
klo 9-14

 

Portfolion merkitys työnhaussa
Portfolioiden muotoja digitaalisen median aloilla
 

7. Tekstien kirjoittaminen

Aloitetaan suunnittelu ja toteutus  


 

 

pe 28.9.
klo 9-14

 

Itsenäinen työskentely 9-14
(Eeva tavoitettavissa spostilla, FB:ssä ja puhelimella 9-11)

 

 

 

pe 5.10
klo 9-14

 

Ohjattua työskentelyä

 

 

 

pe 12.10.
klo 9-11.30

 

Portfolioiden esitykset
Korjausten teko ja jatkotyöstä
Palautus 26.10. sähköpostitse

 

 

 

Portfolion suunnittelu

1. Tavoitteiden määrittäminen
 • kenelle portfolio on suunnattu?
 • mihin pyrit portfoliolla? (työpaikan saamiseen, verkostoitumiseen, maineen kasvattamiseen?)
 • mitä taitoja haluat korostaa?
 • minkä parissa teet itse työtä mieluiten - haluatko tuoda sen esille ja miten?
 • mihin suuntaan haluat edetä tulevaisuudessa?
 • Muista: luovuuden osoittaminen portfoliossa on tärkeää, mutta työnantaja useimmiten odottaa myös nopeaa ja taloudellista päätöksenteko- ja ongelmanratkaisukykyä. Liian luovat ratkaisut, jotka eivät heti avaudu vastaanottajalle, voivat olla ongelma.
2. Valitaan sisältö: mitä halutaan esittää?
 • mitä projekteja ja esimerkkejä otat mukaan portfolioon?
 • kuinka laajan portfolion haluat tehdä?
 • paljonko tilaa annat kullekin projektille?
 • missä järjestyksessä haluat esittää työt?
 • jos et ole tyytyväinen johonkin työhön, älä ota sitä mukaan portfolioon - "olet yhtä hyvä kuin heikoin työsi"
 • jos työ on tehty ryhmässä, miten esität oman ja muiden osuuden?
3. Muodon valinta
 • mikä muoto ja koko sopii parhaiten valitsemillesi projekteille?
 • Printtipuolella: Minkä kokoinen sivupohja? Miten portfolio sidotaan? Tuleeko kanteen jotain erityistä?
 • Verkkopuolella: millä tekniikalla toteutat? Skaalautuuko eri näyttöihin?
4. Kirjoittaminen
5. Käyttöliittymäsuunnittelu / Graafinen suunnittelu

Lue myös nämä

Esimerkkejä

Linkkejä

Digital Design and Creative work portfolio (youtube-video)

Nature Guy talks about freelancers =)

 • No labels
You must log in to comment.