Child pages
 • Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu (12op), Projekti 2 (8op) opetuksen suunnittelua
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kevään 2012 opetuksen suunnittelua. Opettajina: Eeva, Mari, Tero ja Pauli

Muistio suunnittelukokouksesta 15.3.2012

Sisällöt:

 • Tuottaminen ja konseptointi 3op (Mari ja Eeva)
 • Dynaamiset verkkopalvelut 3op (Pauli)
  • Linux, Unix perusteet (komentorivi, tiedostot, hakemistopolut)
  • PHP-alkeet
  • Mysql-alkeet
  • Php+MYsql (lukeminen kaavakkeelta ja tietokannan käsittely)
  • PHP-pluginit esim. Drupalissa
 • Design ajattelu 3op (Mari ja Eeva)
 • Käytettävyys ja testaus 3op (Tero)
  • Tässä on alustavia sisältöjä, voi tarkentua/muuttua vielä.
  • Käytettävyyden arviointi- ja testausmenetelmiä, vuorovaikutus testitilanteessa, testiympäristön / tilan rakentaminen.
   • Haastattelumenetelmien käyttö, heuristinen evaluointi, ääneenajattelu ja käytettävyystestaus
   • Vuorovaikutus testitilanteessa
   • Testiympäristön rakentaminen
    • Lähteitä: Moderating Usability Tests: Principles and Practices for Interacting, Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests, käytettävyystutkimuksen menetelmät -seminaarijulkaisu, ISO 9241-210.
 • + Studia Generalia - luentojen puhujien järjestäminen

Kurssisisältöjä:

 • growdsourcing - joukkoistaminen
 • pilven selvittelyä
 • reaalimaailman yhteisöt vs. yhteisöt verkossa
 • tekniset ratkaisut jotka mahdollistavat verkkoyhteisöt

Arvioinnista:

 • Opiskelijat pitävät oppimispäiväkirjaa omassa wiki-tilassaaan (viikoittain). Wiki-tila linkitetään kurssin wikitilaan --> Mari tekee
 • Jokainen opettaja arvioi oman kolmen pisteen osuutensa
 • Läsnäolosta +/-/0
 • Jokaiselta opettajalta yksi numeerisesti arvioitava tehtävä (jokainen ope editoi google docsissa olevaan pohjaan)

Studia generalia:

 • Miikka Lyytikäinen ja Muxlim - Matti?
 • Tuomas Korkalainen (yhteisöpedagogi)
 • Vesa Vänskä (Ruby)
 • Ville Simola (AVG, Start Up Sauna, puhuu toimintatyyleistä)
 • Perttu Tolvanen (konsultti), Eeva kysyy
 • Helena Auramo (some-guru) tulee vain laskulla (hinta luennosta noin 1300 euroa, tsekattu)
 • Eero Leppänen / Rautasilta (Rovaniemi)
  • Henkilöbrändäys/oma sometarina tai Leppäsen perusluento

Yhteistyö:

 • Oppimisprojekti 2:seen tulee mukaan n. 4 grasu-opiskelijaa (tavoite olisi yksi jokaiseen ryhmään tasa-arvoiseksi osaksi ryhmää)
 • Kyseessä toisen vuosikurssin rasteri-grasuja koska tämä sopii parhaiten heidän aikatauluunsa
 • Grasusta tulisi joku opettaja antamaan välikritiikin ja loppukritiikin projekteille
 • Teidän tulee muistaa infota/muistuttaa heitä ajoissa jotta saavat opiskelijat koottua! (Helmikuun alussa?)
 • Grasun yhteyshenkilöt: Pekka & Tuomas
 • (ensi vuodesta lähtien grasuja pyritään saamaan mukaan jo syksyn projekteihin)

Ideointi:

 • Markus & Juhana miettivät: Voisko oman Diaspora-palvelimen asentaminen ja sen käyttö/kehittäminen/vääntö olla hyvä kurssisisältö? Se saattaa olla liian haastavaa, en tiedä, jätän harkintaan. Nämä siis:
 • Sille porukalle, joka ei pysty osallistumaan Diasporaan, täytyy järjestää PHP + MySQL-opetusta rinnalla - Paulin heiniä?
 • Tero: Onko tämän oj:n aikana tarkoitus toteuttaa yksi isompi yhteinen projekti (tuo palvelin?) vai tehdäänkö pienempiä töitä? Projekteja? 
  MARI KOMMENTOI: Juhanan kanss atänään juteltiin, että porukan voisi jakaa kahtia niin, että toinen (teknisesti kyvykkäämpi porukka) rupeaa tuusaamaan Diasporaa ja loput puolet keskittyy
  PHP-osastoon. Nämä molemmat olisi noita Paulin heiniä --> Dynaamiset verkkopalvelut
 • PAULI KOMMENTOI: Onko jollain joku idea, mitä 'php-osasto' olisi? eli siis minkälaista kamaa haluattaisiin tehdä. Voin tietenkin kehitellä joitain ehdotuksia. Tämä on jo funtsattu, näkyy sisällöissä ja aikatauluissa.

MARI SIIRTÄÄ KESKUSTELUN SIVUN ALALAITAAN COMMENT-osioon --> jatketaan siellä :)

Projektiin liittyen:

Pauli 52h
Raisa 48h
Eeva 46h
Mari 46h

Vastuualueet oppimisprojektissa: 
Pauli - tekninen ohkaus, demo, palvelun julkaisu (julkaisujärjetelmät, serverihommat, teknisen dokumentaation ohjeistus ja tarkistus)
Raisa - some ja kurssipurku, konseptia Marin kanssa
Eeva - käyttissuunnittelu ja palvelun visuaalinen ilme
Mari - yhteydessä asiakkaisiin, konseptin ohjaus

Viikko 2 / 09.01-13.01: Havainnointi ja design

 

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

ap

xx

Kurssin ja opettajien esittely
 
Tentti kirjasta:
Designing for the Social Web 
Eeva ja Mari

Eevan ehdotus tentiksi: opiskelijat suunnittelevat annetusta
aiheesta (esim. perheen sisäinen viestintä) aof-mallilla
nopean suunnitelman siitä, mitä toimintoja sovellus voisi sisältää 

Havainnointitehtävään valmistautumista
- johdatusta aiheeseen
- ymmärrä, havainnoi, visualisoi, testaa ja korjaa,
toteuta (7)
- Tehtävä työpöytä 2h 

Mari ja Eeva

Tehtävien tekoa
Mari paikalla

Studia generalia:
Tuomas Korkalainen
 
Luokka 148 kello 9-11
Vastaanottamassa Eeva

Uusintatentti:
Designing for the Social Web
luokka 151 kello 11-14

lounas

xx

 

 

 

 

ip

xx
Luento sähköisistä yhteisöistä

Viikkotehtävä: luetaan Heinosen väitöskirja sähköisistä
yhteisöistä -> jokainen tutustuu yhteen reaalimaailman
yhteisöön ja kirjaa havainnot. Tämän jälkeen neljän hengen
ryhmät, joissa vedetää yhteen johtopäätökset ja tästä
tehdään presentaatio. Linkin tms. palautus wikiin. 

  
Mari ja Eeva

 

Uusintatentti:
Designing for the Social Web

Viikko 3 / 16.01 - 20.01: Havainnointi ja design

 

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

ap

xx

Viikkotehtävän purku
 
- Luento: Havainnointi menetelmänä (Eeva) 30min
+ havainnointiartikkeli luettavaksi (huom. havainnointitehtävän 
presiksessä osoitettava, että on perehtynyt materiaaliin)  
 
Sarjakuvaimpro - kuusi kuvaa (minä, sinä...)

Julkiset tilat ideointi

Mari ja Eeva

Kamojen (kamerat yms.) haku Tikkurilasta

Opettajien purku

Field-päivä ->
opiskelijat havainnoimassa

Studia generalia:
Ville Simola / Aalto Venture Garage 
Luokka 151

Vastaanottamassa Eeva

lounas

xx

 

 

 

 

ip

xx

Tiimien muodostaminen ja julkisen tilan valinta  
- tiimi-ikoni suunnittelu ja toteutus 
- tiimin työtilan designaaminen

Havainnointitehtävän anto 
+ aikataulutus

Suunnittellaan field-päivän toteutus

Mari ja Eeva

miniluento
Eeva ehdottaa aiheeksi:
Design Thinking?
- prosessi
- ominaispiirteet
- miten voivat soveltaa tehtävässä? 
- Design thinking bootcamp - tehtävä

14.00-16.00
Internetin ja digitaalisen viestinnän historia
Juhana

 


 

 

Viikko 4 / 23.01 - 27.01 Havainnointi ja design (Eeva lomalla)

 

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

ap

xx

Havainnointimateriaalin purkua ja
idean jatkotyöstöä.

Tero tuo ryhmille käyttöön materiaalia
kuinka havainnointidataa voi analysoida:
kirjoja, artikkeleja, linkkejä...  

Mari ja Tero

Rekrymessut
Ei opetusta

Opettajien purku

Analysointidokun kirjoittamista 
--> idean konkretisoiminen

100-ideaa (joka ryhmältä)
--> näistä toimivimpien toteutus protoiksi
   
Tero ja Pauli paikalla

Studia generalia 
Luokka 148

Eero Leppänen / Rautasilta
Paikalla: Tero

Uusintatentti (Marilta kysymykset)
Luokka 148 k. 15 asti 
Tero valvoo?

lounas

xx

 

 

 

 

ip

xx

Havainnointimateriaalin purkua ja 
analysointidokun kirjoittamista

Mari ja Tero

Ei opetusta 14.00-16.00
Internetin ja digitaalisen viestinnän historia
Juhana

 

Viikko 5 / 30.01 - 03.02 Havainnointi ja design (Pauli lomalla)

 

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

ap

xx

viikkotehtävän purku:
protopiirustusten esittely   

Tero ja Eeva 


Opettajien purku

Tehtävien tekoa
Taustatutkmuksen tuominen proton rinnalle
--> konseptin kirjoitus auki Paulin osuutta ajatellen

TAI

ELOKUVA / DOKUMENTTI / LYHÄREITÄ joissa 
innovatiivisuus tulee hyvin esiin,

Eeva paikalla   

Studia generalia: Perttu Tolvanen 
Luokka: Kuvapaja
Vastaanottamassa Tero

lounas

xx

 

 

 

 

ip

xx

Proton rakentaminen

Tero ja Eeva

miniluento: Eeva: Joukkoistaminen: 
- taustaa: fluxus-liike 
- modernit sovellukset 
- ominaispiirteet 
- analyysitehtävän anto, palautus viikolla 11 pe
  
Caset, ainakin:  
Johnny Cash Project 
Sheep Market 
Learning to Love You More
  14.00-16.00
Internetin ja digitaalisen viestinnän historia
Juhana

 

Viikko 6 / 06.02 - 10.02: Havainnointi ja design

 

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

ap

xx

Havainnointitehtävän purku:
Protonäyttely
Luokka 152  

Mari, Tero ja Pauli

 

Opettajien purku

Tehtävien tekoa
-Käyttäjätunnukset, editori, serverin kokeilu
Pauli paikalla

Studia generalia
Antti Kotilainen / Antipiracy
Mari kutsunut
Luokka: 152
Vastaanottamassa Tero 

lounas

xx

 

 

 

 

ip

xxAlustus tulevaan
-Komentorivi + unix
-PHP-tutoriaalin lukeminen
- tehtävän anto Pauli 14.00-16.00
Internetin ja digitaalisen viestinnän historia
Juhana

 

Viikko 7 / 13.02 - 17.02: Usability ja PHP

 

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

ap

xx

viikkotehtävän purku
-PHP harjoittelua 
Pauli

 

Opettajien purku

Tehtävien tekoa  
Pauli paikalla

Studia generalia 
Luokka: 152
Vastaanottamassa Tero

lounas

xx

 

 

 

 

ip

xx

viikkotehtävän anto
-PHP tehtävä
Pauli ja Tero

miniluento
Tero ja arvioitavan, laajemman tehtävän anto 14.00-16.00
Internetin ja digitaalisen viestinnän historia
Juhana

 

Viikko 8: opiskelijat osallistuvat intensiiviviikon tarjontaan

 

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

ap

xx


 

 

 

lounas

xx

 

 

 

 

ip

xx

 


 

 

Viikko 9 / 27.02 - 02.03: Usability ja PHP

 

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

ap

xx

viikkotehtävän purku
Pauli

 

Opettajien purku

Tehtävien tekoa  
Tero paikalla
Eeva ohjaa joukkoistamistehtävää

Studia generalia
Ville Simola / AVG 
Luokka: 152
Vastaanottamassa Eeva

lounas

xx

 

 

 

 

ip

xx

viikkotehtävän anto -
käyttöliittymät
Tero ja Mari
 14.00-16.00
Internetin ja digitaalisen viestinnän historia
Juhana

 

Viikko 10 / 05.03 - 09.03: Usability ja PHP

 

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

ap

xx

viikkotehtävän purku
Tero ja Mari

miniluento 
Tero (siirretty luento iltapäivästä tänne aamupäivään)Tehtävien tekoa  
Mari Paikalla

Eeva ohjausta joukkoistamistehtävästä

lounas

xx

 

 

 

 

ip

xx

viikkotehtävän anto
-PHP + mysql
Pauli

  14.00-16.00
Internetin ja digitaalisen viestinnän historia
Juhana

 

Viikko 11 / 12.03 - 16.03: Usability ja PHP

 

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

ap

xx

viikkotehtävän purku
Eeva

miniluento 
Tero (siirretty luento iltapäivästä tänne aamupäivään)

opettajien purku

Tehtävien tekoa  
Pauli paikalla

TYHY PÄIVÄ

lounas

xx

 

 

 

 

ip

xx

Demon hiomista 
Tero

  14.00-16.00
Internetin ja digitaalisen viestinnän historia
Juhana

 

Viikko 12  / 19.03 - 23.03 Palauteviikko

 

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

ap

xx

Eevan tehtävän preset 
Teron tehtävän purku 
Paulin tehtävän purku  

Luokka: 2013

 

Kello 9:00 oppimisprojekti käynnistyy
Raisalla vetovastuu
Kaikki paikalla

 

lounas

xx

 

 

 

 

ip

xx

Ryhmäkohtainen palaute

 

 

 


Viikko 13: Projekti 2 (8op) käynnistyy 26.3-30.3

 

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

ap

xx

Kaikki paikalla
Viikon tehtävien määrittely ryhmissä

 

Pauli paikalla kello 9
10:00 opettajien juttutuokio

 

lounas

xx

 

 

 

 

ip

xx

 

 

 

 

Viikko 14: 2.-6.4

 

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

ap

xx

Edellisen viikon tehtävien toteutuminen
ja tämän viikon tehtävien määrittely

Raisa hoitaa

 

Raisa paikalla kello 9-12

PITKÄPERJANTAI

lounas

xx

 

 

 

 

ip

xx

 

 

 

 

Viikko 15: 9.-13.4

 

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

ap

xx

Edellisen viikon tehtävien toteutuminen
ja tämän viikon tehtävien määrittely

Mari ja Pauli

 

Yhteisten ongelmien yhdessä ratkomista

Pauli

(Raisa ja Mari tarkastamassa ennakoita)

lounas

xx

 

 

 

 

ip

xx

 

 

 

 

Viikko 16: 16.-20.4

 

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

ap

xx

Edellisen viikon tehtävien toteutuminen
ja tämän viikon tehtävien määrittely

Mari ja Eeva

 

Yhteisten ongelmien yhdessä ratkomista

Raisa

 

lounas

xx

 

 

 

 

ip

xx

 

 

 

 

Viikko 17: 23.-27.4 (Mari lomalla)

 

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

ap

xx

Edellisen viikon tehtävien toteutuminen
ja tämän viikon tehtävien määrittely

Pauli ja Eeva

  

lounas

xx

 

 

 

 

ip

xx

 

 

 

 

Viikko 18: 30.4 - 4.5 (Mari lomalla)

 

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

ap

xx

VAPPU

 

Yhteisten ongelmien yhdessä ratkomista

Raisa   

 

lounas

xx

 

 

 

 

ip

xx

 

 

 

 

Viikko 19: 7.-11.5

 

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

ap

xx

Edellisen viikon tehtävien toteutuminen
ja tämän viikon tehtävien määrittely 

Eeva ja Mari

 

 

 

lounas

xx

 

 

 

 

ip

xx


 

13:00-16:00
Projektin tuotosten esittely

 

Viikko 20: 14.-18.5

 

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

ap

xx

KURSSIN PURKU
Raisa hoitaa

 

PYHÄPÄIVÄ

 

lounas

xx

 

 

 

 

ip

xx

Opettajat päättävät arvosanat

 

 

 

 • No labels
You must log in to comment.