Vyyhti-projektiryhmän kolmas kokous, tilannekatsaus ja lähiaikojen tapahtumat HUBin tiloissa.

Paikalla:

  • Päivi Savolainen - Helka ry
  • Pirjo Tulikukka - Helka ry
  • Sami Oinonen - Hub Helsinki
  • Milla Laasonen - Metropolia
  • Susanna Snellman - Metropolia
  • Jussi Linkola - Metropolia
  • Anna Raudaskoski - Hub Helsinki

Keskusteltuja asioita

Maksatushakemukset

Osatoteuttajien maksatushakemusten palautus on viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Vyyhti suositteli ensimmäisen maksatushakemuksen viemistä Pia Pullille (bulevardi 31) henkilökohtaisesti. Palautuksen yhteydessä voi katsoa vielä, että kaikki liitteet ja allekirjoitukset ovat kohdillaan.

Susanna lähettää sähköpostilla kaikille Pia Pullin yhteystiedot postiosoitteineen.

Ohjausryhmän kokoonpano

Timo Argillander Digitalmedia Finland
Varalla: Leena Hoppania (Soficom Finland)

Jyri Forsström (kulttuurituotanto, Metropolia)
Varalla: X (nimetään myöhemmin)

Liisa Seppänen, viestinnän koulutusohjelman koulutuspäällikkö
Varalla: Tytti Huhtaniska (lehtori, Metropolian kulttuurituotannon koulutusohjelma)

Risto Lehikoinen (TEM)
Varalla: Pirve Lapiolahti (Metropolia alumnit ry)

Janne Kareinen (ARTOVA ry)
Varalla: PIrjo Tulikukka (Helka ry)

Henkilö X, asiantuntijajärjestöt - nimetään myöhemmin
varalla: henkilö X

Ohjausryhmän ensimmäinen kokous on 26.10 Bulevardilla klo. 9-12.00. Milla lähettää vielä lähemmin kutsun, jossa kerrotaan tarkempi paikka ym.

Ulkomaanmatkasuunnitelmat ja kilpailutusasiakirjat

Ulkomaanmatkat täytyy hyväksyttää rahoittajalla hyvissä ajoin.  Pirjo Tulikukka ehdotti yhteisen matkasuunnitelmakoontia. Milla kertoi matkasuunnitelmaideoinnin toimivan Wikissä. Osallistumismaksua ei tarvitse kilpailuttaa!

Puhuttiin Generator seminaarista (norrköping, marraskuu). Susanna hoitaa kilpailutuksen. Keskusteltiin myös vierailusta Nestan konttorilla Englannissa. Helkalle sopisi parhaiten, jos matkustus ajoittuisi vielä tämän vuoden puolelle. Susanna lupasi olla yhteydessä Nestaan.

Kick-off Metropoliassa

Osoitteessa Hämeentie 153b (vyyhtin päämajassa). Ilmoittautuneita tällä hetkellä 25.
Helka haluaisi järjestää oman kick-offin omalle kohderyhmälleen.

Muuta

17.10 Metropolian luovuus syttyy - foorumi. Susanna laittaa tietoa Helkaan.

Sami oinonen kertoi Verkostojohtamisen työpajasta, joka pidetään yhteistyössä Metropolian kanssa 20.10 klo 10-13.00.

Sovittiin, että katsotaan tapauskohtaisesti Vyyhti hankkeen toteuttajien osallistuminen Hubin työpajoihin ja tilaisuuksiin.

Sovittiin, että tiedotetaan ristiin mielenkiintoisista tapahtumista ja seminaareista.

Olisiko hyvä järjestää yksi isompi yleisötapahtuma yhteistyössä Vyyhtin tulosten yms. jakamiseksi. Metropolian tiloja voi hyödyntää mm Helkan tilaisuuksiin. Jos koulutuksissa halutaan hyödyntää Metropolian tiloja, tilavaraukset pitää toimittaa hyvissä ajoin Susannalle.

Missä mennään?

Numeraalisia tavoitteita:

Yrityksiä toimintaan mukaan vähintään 24 kpl (1 kpl 50-99 hlön yrityksiä)

Yrityssektorin ulkopuolelta muut organisaatiot (3 sektori, julkinen sektori) 15 kpl.

Henkilömäärä / toimintavuosi: Tänä vuonna tavoitteena että aloittaisi 15 henkilöä (n. 6 tunnin toiminta: 1op), ensi vuonna 4 ja vuonna 2013  25 henkilöä.

Kertyneet opintopisteet ovat tärkeää raportointitietoa. Opintopisteraportointilomaketta on hyvä päivittää aina koulutusten yhteydessä.

Sovittiin, että Metropolian puolelta Susanna toimii yhteistyössä Helkan kanssa, Jussi Hubin kanssa ja Milla Metropolian koulutuspäälliköiden ym. kanssa.

Vyyhti järjestää kesäkuussa 2012  Metropolian opiskelijoille 5 opintopisteen kokoisen kesäopintokurssin.

Kyselytuloksia

Jussi esitteli kyselyn tuloksia:

- 10 vastaajaa yhdistyspuolella tähän mennessä

- Helka laittanut omille toimijoilleen dl:n syyskuun loppuun

- yhdistystoimijoiden kyselyssä noussut esille mm: osallistumismahdollisuudet: omaan tahtiin, koulutuskokonaisuudet:yhteisöjohtaminen,     koulutustarve:yhteistoiminnallisuus, verkkoviestintä

- yrityspuolella 13 vastaajaa

- halutaan päivittää luovan alan yrittäjyyden osaamista

- halutaan osallistua omaan tahtiin etänä

- pohdintaa: hubin roolina yhteisönjohtaminen ja verkosto-osaaminen

- etenkin pienyrittäjät tuntuisivat kaipaavan yhteistoiminnallisuutta

- kysely pidetään auki internetissä hankkeen loppuun asti

Todettiin kuitenkin, että vastaajien tämänastisen määrän takia vastaukset eivät vielä ole vertailukelpoisia.

Muuta

Kevään toiminnan markkinointi alkaa loka-marraskuun taitteessa ja pohditaan yhteistoiminnallisia tapoja saada eri toimijoita yhteen.

Helmikuussa järjestetään Artova ry:n kanssa yhteistyössä yrittäjien, yhdistysten ja opiskelijoiden yhteinen aamupalabrunssi dylanissa Hämeentiellä 14.02.2012. Vastaavanlainen järjestetään vertailumielessä Pitäjänmäkeen keväällä 2012.

Tulossa Mikrokirja fasilitoinnista Juhana Kokkosen ja Jussi Linkolan toteuttamana. Jussi pyysi seuraavaan projektiryhmän kokoukseen (31.10) mennessä mikrokirja-artikkeleita projektiryhmältä. Mikrokirja-artikkeli on n. 1-2 liuskan pituinen, vapaamuotoinen artikkeli.

You must log in to comment.