Child pages
  • 2011-09-19 Helka+Vyyhti
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Paikka: Helka

Läsnä: Pirjo Tulikukka, Päivi Savolainen ja Susanna Snellman

Keskusteltiin yleisesti kaupunginosayhdistystoiminnasta ja vapaaehtoiskentästä. Koettiin tärkeäksi, että Vyyhtissä toteutettujen koulutusten kieliasua pidetään helposti ymmärrettävänä ja kohdennettuna myös yhdistystoimijoille. Pohdittiin myös Helkan osuutta koulutuksissa ja päädyttiin toteuttamaan ainakin yksi kokonaisuus yhteistyössä Helkan kanssa keväällä 2012.

Helka jäi pohtimaan oman moduulinsta toteuttamisen ajankohtaa. Olisi hyvä, että Helkan ammattitaito koottaisiin yhdeksi, kuitenkin suppeaksi koulutuskokonaisuudeksi. Tällaista voisi olla esimerkiksi koulutukset, joissa esim. kulttuuriyrittäjille annettaisiin uudenlaisia välineitä lähestyä kaupunginosayhdistyksiä.

Helka piti tulevaa twittertyöpajaa heidän kohderyhmälleen sopivana ja he osallistuvat työpajaan tiedotuksen kautta. Lisäksi startattiin ajatus Helkan ja Vyyhtin yhteisestä cv työpajasta, jossa kaupunginosayhdistys saisi luoda oman profiilinsa, verkossa toimivan käyntikorttinsa, joka olisi laadittu cv:n muotoon ja olisi helposti jaettavissa verkossa. Cv sisältäisi jotain visuaalista ja antaisi osallistujalle työkaluja myös oman cv:n päivittämiseen. (= mahdollinen osallistumismotivaation lähde) Koska olisi ihanteellista, että cv kurssille osallistuisi myös muiden organisaatioiden edustajia (muut yhdistykset, yrittäjät ja opiskelijat), voisi cv:tä tehdä joiltain osin myös isommalla porukalla. Toteutusajankohdaksi pohdittiin helmikuuta 2012. Mikäli kurssille tulisi paljon osallistujia, voisi sen järjestää uudestaan huhtikuun 2012 lopussa.

Keskusteltiin myös Artovan kanssa helmikuussa 2012 toteutettavasta aamiaisbrunssista. Helka piti ideaa oikein hyvänä ja toteuttamiskelpoisena. Vertailukelpoisen kaupunginosan ottaminen mukaan aamiaisbrunssitoimintaan tuntui myös mielekkäältä ja kaupunginosaksi sopisi hyvin Pitäjänmäki, jossa kaupunginosatoiminta ei ole asukkaille näkyvää eikä yhdistävää ja alueella on lukuisia yrityksiä, jotka voisivat hyötyä toiminnasta.

Keskustelut sivusivat myös kaupunginosatoimintaa, joka ei välttämättä tule Helkan tietoon. Tällaista toimintaa järjestävät mm. äitiporukat, jotka eivät usein miellä toimintaansa kaupunginosatoiminnaksi. CV työpajaa päätettiin tarjota myös tällaisille yhteisöille, joidenka toiminta olisi hyvä saada varsinaisen kaupunginosayhdistystoiminnan alle ja tietoisuuteen.

Muita tärkeitä koulutusalueita kaupunginosayhdistystoimijoille olisi:

- delegointi

- ihmisten kohtaaminen (oma status, innostus, motivaatio,rymässätoimiminen, johtajuus)

- voisivatko yritykset opetella puhumaan yhdistyskieltä?

Helkan toiminta-alue on laaja ja se sisältää hyvin monimutkaisia ja laajoja verkostoja. Näinollen koulutusten sisältöä päätettiin lähteä purkamaan kuukausittaisilla tapaamisilla, johon osallistuu ainakin Susanna ja Päivi. Pirjo osallistuu keskusteluun aina kun mahdollista.

Helkan koulutuksiin löytyy hyviä vinkkejä kirjasta 10 askelta vapaaehtoistoimintaan (vihreä sivistysliitto, visio).

  • No labels
You must log in to comment.