Child pages
  • TosiPro ryhmän kokoukset
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04.10.2011 Tikkurilassa

- Käytiin lävitse talousasioita. Suurin osa talousasioista ei koskenut Vyyhtiä, koska talousihmisemme on Piia Pulli.

- sisäiseen hakuun tulossa Hyvinvointia kulttuurista nimikkeen alle työntekijä (500) tuntia alkaen 1.1.2011. Työsuhde jatkuu vuoden 2013 loppuun

- TosiPron seuraava kokous 1.11 on peruttu. Seuraava kokous vasta joulukuussa (13.12 klo 9.15-11.00 TIKKURILASSA)

- TosiPro porukka lähtee reissun (todennäköisesti Turkuun) 17. - 18.11

- mikäli hanke haluaa väliarvioinnin, pitää siitä olla yhteydessä Robert Arpoon. Robert on tulossa kertomaan arviointiprosesseista TosiPron
  seuraavaan kokoukseen joulukuussa. Sovittiin, että koska Ansku ei pääse hankkeiden paljouden takia osallistumaan kaikkiin arviointeihin,
  hankkeet järjestävät itse hankkeesta jonkun kirjaamaan keskustelun kulkua.

- Tarja lupasi tutkia, mikä olisi oikea tapa hankkeille hoitaa vierailevien luennoitsijoiden matkalaskutusta

- Anskulle oli ok, että hankkeista osallistuu aina yksi henkilö kokouksiin, mikäli kaikkien ei ole ajankäytön takia mahdollista osallistua

06.09.2011 Hämeentiellä

Luovuus syttyy -seminaarin asiat:

- sovittiin yhteisesti, että Vyyhti antaa työpanoksensa Luovuus syttyy -seminaarin tuotantoon.

- Kaisulle voi lähettää sähköpostilla valmiiksi muokatun uutistekstin seminaarista laitettavaksi

  Metropolian sivuille. (seminaarisivulle)

- liikkuva arki tuottaa esitettävää materiaalia aamupäivän puhujien esitysten väliin

- toivottiin esivedosta seminaariohjelmasta sisäiseen käyttöön mahdollisimman pian

- vahvistettiin että hankkeen yleisilmeen (Valo) luomisesta laskun voi laittaa Anskulle

- toivottiin laadukasta esitettä ja näkyvää yleisilmettä

- hankkeille on annettu kutsuvieraslistojen toimittamiseen dl 8.9 (osa jo ilmoitti että ei tule

 onnistumaan. Täsmensin dl:n ja kerroin miksi se on tärkeä. Lupasin että voimme lähettää

 kutsuja vielä erillisesti myöhemminkin).

- hankkeilta on toivottu hyvin pikaista reagointia hankekuvausten ym. toimittamiseksi seminaaria

  varten.

- hankkeissa pohditaan sopivaa henkilöä päivän toiseksi luennoitsijaksi.

Oma huomio: mikä on seminaarin tarkennettu tavoite?

Muita asioita:

- Vyyhti kickoffista voi laittaa uutisen TKI:n saitille. Sen voi toimittaa sähköpostilla Kaisulle

- mikäli haluaa saada uutisia läpi Metropolian etusivulle, voi niitä lähettää kohdennetusti

  Anna-Maija Vesalle. Ennen kirjoittamista kannattaa tarkistaa, että uutinen on mahdollisimman

  julkaisuvalmis ja sen ulkoasu ja teksti sopii Metropolian strategiaan.

- Kaisu lähettää sähköpostilla 8 viikon välein muistutuksen hankkeiden nettisivujen päivityksestä

- hankkeiden pitäisi lähettää Kaisulle englanninkielinen hanke-esittely mahdollisimman pian.

  Kaisu voi tarvittaessa tarkistuttaa käännöksen.

- keskusteltiin, teetetäänkö tulevaisuudessa katalogimainen hanke-esittelykooste. Ehdotettiin

  AFF katalogin tyyppistä toteutusta ja puntaroitiin myös, voisiko esite olla kansiomainen

  (johon hankkeiden omat esitteet mahtuisivat) tai kenties kolmeosainen katalogiesite.

Sovittiin seuraavaksi tapaamispäiväksi 4.10 klo 9.15-11.00 Tikkurilassa

  • No labels
You must log in to comment.