Child pages
  • 2011-08-30 - Koulutusten kehittämistiimin palaveri
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 30.8.2011 klo 12:40-14:40
Paikka: Hämeentie 153
Läsnä: Jussi L.n johdolla asiantuntijat Raija G, Tytti H ja Elena W.

Asia: Vyyhti-aihepiirin koulutusten tarpeesta, sisällöistä ja moduloinnista keskustelu, brainstormaaminen ja suunnittelu.

Keskustelun pohjalta muokattiin dokumenttia Koulutusmoduulien suunnittelu. Selvin muutos aikaisempaan oli yrittäjyyden teknisestä puolesta luopuminen ja päätös keskittyä yrittäjyysasenteeseen, idean ja itsen tuotteistamiseen ja verkostoihin. Yrittäjyyden perusasioihin, esim. yritysmuotoihin ja perustamistoimenpiteisiin on tarjolla runsaasti maksutonta koulutusta, joten haluamme keskittää resurssimme asioihin, joita muualla ei opeteta.

Esiin nousseita ajatuksia ja pohdintoja

  • Oman osaamisen tunnistaminen ja omien vahvuuksien löytäminen - tärkeä asia, johon ei välttämättä löydy perehdytystä tällä hetkellä
  • Tuotteistaminen ja itsensä markkinointi - myös tärkeä juttu ja luovilla yrittäjällä kenties hakusessa
  • Taiteilijuudesta yrittäjyyteen - asennekasvatus, asennemuutos
  • Tärkeä saattaa eri alojen ihmisiä yhteen, törmäyttää erilaista osaamista ja mahdollistaa yhteistyö
  • Kannattavuuslaskelmat ja riskikartoitus yrityksen perustamisvaiheessa
  • ...

Jatkotoimenpiteet: Keskustelun pohjalta Jussi luo ensimmäisen hahmotelman koulutustarjottimeksi, jonka jälkeen asiantuntijatiimi kommentoi tuotosta. Benchmarkataan vielä lisää olemassa olevaa tarjontaa, ettei tarjota päällekäisiä koulutuksia, tai ainakin rakennetaan jotain erilaista sisältöjen, toteutustapojen tai muun luovan näkökulman avulla.

You must log in to comment.