Child pages
 • Kulttuurialan valmistumassa olevien opiskelijoiden yrittäjyyskoulutuksen suunnittelu
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kulttuurialan kehittämispäivien (17.-18.8.2011) saaliina saatiin alumni/opiskelijapaneelikeskustelun sekä opetushenkilöstön ryhmätöiden purun yhteydessä käytyjen keskustelujen kautta vahvistusta sille, että opiskelijat ovat kiinnostuneita ja tarvitsisivat nykyistä enemmän yrittäjyystietoutta, sekä koulutusohjelmarajat ylittävää verkostoitumista ja yhteistyötä.

Valmistumassa olevat opiskelijat ovat yksi Vyyhtin virallisista kohderyhmistä, joten alla ajatuksia siitä, miten Vyyhti voi toteuttaa yrittäjyyskoulutusta, nimenomaisesti luoville aloille räätälöitynä.

Rautalankamallina:

1. Kaikki 3./4. vuosikurssien opiskelijat voivat valita intensiivisen opintojakson (X op) eli käytännön tietopaketin yhdistettynä asiantuntijaluentoihin.
Opintojakson työnimi Yrittäjyys luovilla aloilla, sisältönä mm.

 • yritysmuodot
 • rahoitus
 • kirjanpito
 • yrityksen perustaminen
 • verotus
 • työnantajana toimiminen
 • vakuutukset
 • eläkkeet
 • jne

Opintojakson toteutuksesta ajatuksia:

 • yrittäjyyden perusteista aineisto kerätään verkkoon avoimeksi kaikille
 • lähiopetuksen toteuttaminen huomioitava lukujärjestysteknisesti mahdolliseksi kaikille koulutusohjelmille. - tavoitteena aloittaa jo kevätlukukaudella 2012; lisäksi kesäopintoina ja viimeistään syksyllä 2012 isommille ryhmille
 • voidaan järjestää useampi kuin yksi toteutus samansisältöisenä tai vaihtoehtoisesti alakohtaisesti räätälöiden (huomioitava, miten paljon yrittäjyysopintoja kunkin koulutusohjelman OPSissa on valmiiksi).

2. Opintojakson onnistuneesti suorittaneet voivat halutessaan siirtyä simuloimaan yritystoimintaa luovilla aloilla agentuuri/tuotantotoimistotyyppiseen toimintaan. Toiminnasta vastaa Vyyhti.
3. Käytännön kokeilun kautta monialainen verkostoituminen lähtee luontevasti liikkeelle opiskelijoiden keskuudessa.
4. Toiminta palvelee asiakkaita, joiden hankinnassa Vyyhti on vastuullinen taho.
5. Toiminnan edetessä opiskelijat kehittävät omia verkostojaan ja saattavat synnyttää liiketoimintaideoita verkostoissaan.
6. Kokeilun aikana hautomotyyppisen toiminnan tueksi Vyyhti hankkii sparraajia ja mentoreita (tavoite: osa heistä on alumneja) potentiaalisille tuleville luovan alan yrittäjille.
7. Hankkeen päättyessä opiskelijakunta voi halutessaan ottaa kokeilun myötä syntyneen liiketoiminnan haltuunsa perustamalla esimerkiksi opiskelijavetoisen osuuskunnan.

Edellyttää: aktiivisia ja aiheesta kiinnostuneita opiskelijoita + loistavat sisällöt + erinomainen toteutus.

Ajatuksen kehittelyä jatketaan syys-lokakuun 2011 ajan.

You must log in to comment.