Child pages
 • 2011-08-29 - Projektiryhmän 2. kokous
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: ma 29.8.2011, kello 10-12:45
Paikka: Helka ry, Ruoholahdenkatu 10 B, Helsinki, 4.krs.

Paikalla:

 • Päivi Savolainen - Helka ry
 • Pirjo Tulikukka - Helka ry
 • Sami Oinonen - Hub Helsinki
 • Milla Laasonen - Metropolia
 • Susanna Snellman - Metropolia
 • Toni Niemisalo - Metropolia
 • Jussi Linkola - Metropolia

Pöytäkirja

Vyyhti-projektiryhmän toinen kokous, tilannekatsaus ja suunnitelma Helka ry:n tiloissa.

Kuulumiset

Sami/Hub - Vastuullamme Hostien (yhteisöjohtajien) koulutus. Nyt Hub Helsingissä 8 kpl hosteja ja toiminnan aukikirjoittaminen on aloitettu. Koulutusformaatin tekemistä ei ole vielä aloitettu, mutta työn pitäisi onnistua melko luontevasti. Suunnitelmissa on pilottikoulutusjakso, jossa testataan Host-koulutusta ja kerätään kokemuksia. Siirtovaikutustukimuksen osalta ei vielä olla aloitettu kehittämistä. Tärkeää tässä on kuitenkin ymmärtää koulutuksen vaikutus ja onnistuneisuus sekä yksilön/työntekijän että organisaation näkökulmasta. Hubissa on työn alla eräässä toisessa hankkeessa myös verkostojohtajan roolin kehittely ja pilottikoulutus. Yhteisöjohtajuus ja verkostojohtajuus linkittyvät näin luonnollisesti ja hyödyntävät toisiaan. Kuulostaa hyvältä myös Vyyhdin osalta.

Jussi/Metropolia - Osallistunut alkuvaiheessa viestintäinfran suunnitteluun ja toteutukseen, web-sivujen ideointiin ja sisällöntuotantoon, wikityötilan kehittämiseen jne. Jussi kertoi myös tulevasta YAMK-tutkinnostaan, jonka hän tullee tekemään Vyyhtiin liittyen.

Susanna/Metropolia - Aloittaa 1.9. projektikoordinaattorina Metropoliassa. Taustalla tuotantotöitä – mm. Artova-filmfestival – ja kaupunginosatoiminnan yhteistoiminnallisuuden aktivointi. Myös Susannalla tulossa YAMK-tutkinto

Päivi & Pirjo/Helka - Tutustumista rahoittajan materiaaleihin ja raportointeihin. Metropolian toiminnan seuraamista Yammerissa ja www-sivuilla, kommentointia & mikrokirja-artikkelien kirjoitusta. Tarkoituksena esitellä Vyyhtiä jäsenistölle syksyllä. Vyyhdin teemoja voisivat Helkan kohderyhmien osalta tulevaisuudessa olla esim. paikalliskumppanuuksien kehittäminen, yhteisöjohtaminen ja sosiaalinen media. Pohdinnassa myös fasilitoinnin problematiikkaa, kaupunginosayhdistysten ja kulttuuritoimijoiden yhteensaattaminen sekä fasilitoijien fasilitoiminen.

Sami: fasilitointiteema kytkeytyy hyvin myös Hubin toimintaan.

Milla/Metropolia - Mukavasti ollaan käynnistytty. Metropoliassa on pyritty ottamaan mukaan lehtoreita liiketalouden puolelta. Valmistumassa olevien opiskelijoiden näkökulmasta ollaan alettu suunnitella koulutuskokonaisuuksia. Kulttuurituotannon koulutusohjelma, esittävän taiteen koulutusohjelma jne. ollaan kontaktoitu ja kiinostusta ja tarvetta varsinkin yrittäjyyteen liittyen on. Metropolian ensimmäiset pilotoinnit tulevat olemaan tod. näk. 2012 puolella.

Viestintä & välineet

Projektin viestinnän ja viestintävälineiden suunnittelua ja tutustumista.

Websivujen esittely

Toni esitteli Vyyhdin websivujen tilannetta. Sivujen päätavoitteina on markkinoida tulevia koulutuksia ja tiedottaa hankeeseen liittyvistä asioista. Sivuja pidettiin onnistuneina, Toni jatkaa vielä tämän kuun loppuun www-sivujen parissa ja viimeistelee asioita. Logoon oltiin pääosin tyytyväisiä, kenties vielä säädetään hieman erilaisia väriversioita.

Pirjo: Viestinnälliseen painotukseen olisi hyvä lisätä yhdistysnäkökulma, nyt yrittäjyyspointti tulee liikaa läpi, saattaa karkottaa yhdistystoimijoita. Sami: yrittäjämäistä asennetta sinänsä voi hyödyntää myös järjestötoiminnassa. Viestinnällistä profiilia voisi vielä kehittää ja pohtia...

Wikisivuston esittely

Jussi kertoi Metropolian wikistä ja antoi pienen käyttöopastuksen. Oli keskustelua käytössä olevien kanavien rooleista – Yammer, websivusto & wiki. Websivusto on ulospäinsuuntautuvaa viestintää varten. Yammerissa projektin sisäinen viestintä, kuulumiset ym. nopea ja kevyt viestintä. Wikissä muistiot, dokumenttipohjat ja yhteiskirjoittaminen & dokumenttien kehittely.

Pää/osatoteuttajakohtaisten välitavoitteiden asettaminen syyskaudelle 2011

Ainakin Hubilla ja Helkalla tulossa jokinlaista toimintaa tai Vyyhdin esittelyä jo syksylle 2011. Pyritään järjestämään tilaisuudet siten, että eri kohderyhmät voisivat osallistua kaikkiin haluamiinsa tapahtumiin. Esim. Metropolian järjestämä koulutus voisi kiinnostaa Helkan jäsenistöä.

Kick-off syyskuu 2011?

29.9. – sopiiko päivä? Muille tuntuisi sopivan, mutta Sami on muualla mutta Anne Raudaskoski voinee paikata. Helkan jäsenille aamupäivät voivat olla vähän hankalia, Päivi ja Pirjo kyllä pääsevät paikalle.

Ohjelmaa?

Esim. brunssi-tyylinen tilaisuus, missä kerrotaan Vyyhdistä ja kerrotaan, miten pääsee mukaan.

Osallistujia, mukaan kutsuttavia henkilöitä ja tahoja
 • Diges, Kulttuurikeskusten ihmisiä?

Hallintoasiat

 • Ohjausryhmän asettaminen: Tänään Milla ottaa puhelun mahdolliselle puheenjohtalle. Ohjausryhmän kokoonpano on muuten rakentumassa.
 • Tarkasteltiin osatoteuttajien ja päätoteuttajan välisten yhteisyösopimusten velvoitteita ja vastuita.
1. Maksatushakemus ja rahoittajan vaatimat dokumentit

Maksatushakemuksen edellyttämät toimenpiteet ja liitteet. Tähän liittyvä keskustelu. Tarkasteltiin vaadittavia liitteitä ja painotettiin tarkkuutta – jos hakemuksessa on puutteita, sitä ei hyväksytä ja maksatus viivästyy kaikilta osapuolilta. Keskusteltiin ulkomaanmatkoista ja kilpailutuksista. Ilmeni monia asioita, jotka pitää selvittää Metropolian talousihmisen Tarja Häkkisen kanssa. Ensimmäinen maksatushakemus vaatii luonnollisesti harjoittelua ja selvittelyä.

1. Väliraportti (=projektin etenemisen kuvaus)

Kuvaukset projektin tapahtumista. Toimitetaan Metropoliaan Millalle ja Milla koostaa yhden väliraportin rahoittajalle.

Muut esille tulevat asiat

Milla: Koulutusten suunnittelusta, miten rakennetaan kalenteri/aikataulutustoiminto, johon saadaan keskitetysti kaikki Vyyhti-tilaisuudet ja -koulutukset näkyviin? Pidetäänkö työpaja, jossa brainstormataan koulutusasioita? Kyllä! Seuraavassa kokouksessa voitaisiin pitää tällainen tilaisuus.

Projektikokoukset. Sovittiin projektikokoukset syksylle & tammikuun ensimmäinen aika.

Metropoliassa on Luovuus syttyy -seminaari 17.10. Pääsisikö Sami puhumaan? Mahdollisesti :)

Seuraava kokous 26.9. Hubissa

You must log in to comment.