Child pages
  • VOIMAA-kuukausikirje kesäkuu 2011
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VOIMAA
Kuukausikirje kesäkuu 2011

Puurtajasta uranuurtajaksi -julkaisu kartoittaa väyliä ammattikorkeakouluopintoihin ja urakehitykseen


Puurtajasta uranuurtajaksi on moniääninen artikkelikokoelma VOIMAA-hankkeen aikana saaduista kokemuksista ja siinä kehitetyistä käytännöistä maahanmuuttajien urakehityksen edistämiseksi.
Milla Laasosen ja Päivi Keräsen toimittama teos on matkakertomus tähän monitahoiseen tematiikkaan. Aloitamme aivan uran alkumetreiltä kartoittamalla uusia väyliä ammattikorkeakouluopintoihin ja etenemme työelämän nykytilanteeseen sekä maahanmuuttajien mahdollisuuksiin edetä urallaan asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Matkaa ryydittävät poiminnat kansainvälisten konferenssien ja tapaamisten annista. Viimeisenä sukellamme yhteisöllisen median aarteisiin ja ansoihin.

Teos antaa eväitä sekä ammattikorkeakoulujen opettajille ja ohjaustehtävissä toimiville että henkilöstön kehittämisen parissa toimiville. Kirjasta löytyy käytännön vinkkejä amk-opintoihin valmentavien koulutusten järjestämiseen, oppilaitoksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen. Teokseen voit tutustua hankkeen verkkosivuilla.

Samalle viivalle -työnantajaselvitys


Samalle viivalle on selvitys metropolialueen työnantajien halukkuudesta ja tarpeesta kouluttaa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitään asiantuntija-, esimies- ja työnjohtotehtäviin.

Anja Rouhuvirran laatiman selvityksen näkökulma maahanmuuttajien urakehitykseen on työnantajalähtöinen. Selvityksen nimi liittyy monen vastaajan mainintaan kaikkien työntekijöiden tasavertaisesta kohtelusta koulutuksessa - yhden vastaajan sanoin: Maahanmuuttajataustaiset henkilöt ovat yrityksessämme täysin samalla viivalla kuin muutkin. Otsikko viittaa toisaalta kysymykseen, tarvitaanko ehkä joskus myös lisäkoulutusta, jotta muualta tullut henkilö pääsisi samalle viivalle maassa syntyneiden, kasvaneiden ja koulut käyneiden työtovereidensa kanssa. Tutustu selvitykseen hankkeen verkkosivuilla.

Voihan wiki -mikrokirja kokoaa kokemuksia sosiaalisen median käytöstä hanketyössä


VOIMAA-hankkeen ja Metropolia ammattikorkeakoulun tuottama mikrokirja kokoaa huomioita wikin ja muun sosiaalisen median käytön kokemuksista hanketyöskentelyssä.

Juhana Kokkosen toimittama teos on keskustelun avaus hanketyön muutokseen. Lyhyissä mikroartikkeleissa kirjoittavat kiteyttävät ajatuksensa meneillään olevasta kehitystyöstä. Osa kirjoituksista on hyvin henkilökohtaisia ja subjektiivisia ja ne kiertyvät käytännön kokemuksista aina huomioihin ja analyysiin sosiaalisen median käytöstä yleisesti. Teokseen voit tutustua hankkeen verkkosivuilla.

VOIMAAn kokemukset leviävät julkaisuissa


Projektin omien julkaisujen lisäksi hanketoimijat ovat kirjoittaneet useita artikkeleita projektin aikana kertyneistä kokemuksistaan ja havainnoistaan:

Jussi Linkolan mikroartikkeli aiheesta Taitoerot avoimen suunnittelun haasteena on julkaistu osana Opetuksen avoin suunnittelu -mikrokirjaa.

Riitta Metsäsen yhdessä Päivi Mäkeläisen ja T Tammisen kanssa kirjoittama artikkeli, Valmentava koulutus ammattikorkeakouluopintoihin - valmentaako VALMA opintoihin? on julkaistu HAMKin kustantamassa teoksessa Lokaaleja ja globaaleja kohtaamisia sosiaali- ja terveysalalla.

Milla Laasosen ja Päivi Keräsen hankkeen wikikokemuksiin pohjautuva artikkeli on julkaistu Silmät auki sosiaaliseen mediaan -kirjassa. Tietotekniikan liitto ja Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisemassa teoksessa eri alojen asiantuntijat tarkastelevat sosiaalisen median ilmiöitä työn, oppimisen ja olemisen näkökulmista. Kirjan kirjoittajat määrittävät sosiaalisen median verkossa tapahtuvaksi keskusteluksi, tiedonrakenteluksi ja tiedon jakamiseksi, joka vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin.

Lisäksi lähiaikoina julkaistavassa ammattikasvatuksen aikakauskirjassa on useampi VOIMAA-kokemuksia käsittelevä artikkeli. Julkaisun laajempana teemana on työelämän ja ammatillisen koulutuksen monikulttuuristuminen.

Voimaa urakehitykseen, silmäys tulevaan -päätöstapahtumassa antoisaa keskustelua


Riitta Metsänen luo silmäyksen amk-opintoihin valmentavan koulutuksen tulevaisuuteen

Risto Säntti alustaa aiheesta maahanmuuttajat ja suomalainen työelämä

Lisää päätöstaphtuman tunnelmia VOIMAAwikissä

Haku ensi lukuvuoden 2011-2012 valmentaviin opintoihin käynnissä


Syksyllä 2011 Metropoliassa alkaa tekniikan ja liiketalouden valmentavaa koulutusta maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Opinnot on tarkoitettu sellaisille pysyvästi Suomessa oleskeleville maahanmuuttajille, joilla ei vielä ole opiskelupaikkaa Suomessa, ja jotka ovat kiinnostuneita suorittamaan tutkinnon suomen kielellä ammattikorkeakoulussa. Hakuaika 1.6. - 31.8.2011

Tarkemmat hakuohjeet ja sähköinen hakulomake Metropolian sivuilla

VOIMAA kiittää!


VOIMAAn hanketaival päättyy heinäkuun lopussa, mutta työ ei onneksi lopu tähän. Sekä Metropoliassa että Hämeen ammattikorkeakoulussa uudet valmentavat koulutukset käynnistyvät syksyllä ja kehittämistyö työyhteisöissä jatkuu.

Lämmin kiitos hankkeen toimintaan osallistuneille! (green star)

VOIMAA-toteuttajat


VOIMAA -voimavaroja maahanmuuttajista -hankkeen tavoitteena on etsiä toimintamalleja, jotka helpottavat maahanmuuttajien ammattikorkeakouluopintoihin pääsyä ja työelämässä olevien maahanmuuttajien urakehitystä. Käytämme hankkeessa hyödyksi sosiaalisen median keinoja, kuten wikiä ja blogeja. Lue projektiin osallistuvien työblogeja!

Lisäksi Metropolian Confluence-alustalla toteutetussa VOIMAA-wikissä voi selata aineistoja ja kommentoida sekä aloittaa keskusteluja, myös ilman käyttäjätunnuksia.

VOIMAA on kolmevuotinen Uudenmaan ELY-keskuksesta Euroopan sosiaalirahaston varoin tuettu hanke. Hankkeen päätoteuttaja on Metropolia Ammattikorkeakoulu, osatoteuttajina ovat HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Fakiirimedia Oy.

 
http://voimaa.metropolia.fi/julkaisut.html

  • No labels
You must log in to comment.