Child pages
  • 2011-06-14 - Infotilaisuus ja kehittämiskokous viestinnän koulutusohjelma, Calliola
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vyyhti-hanke ponnistaa Metropolia amk:n viestinnän koulutusohjelmasta, jonka kevään kehittämispäiviä vietettiin 13.-14.6.2011 Calliolassa. Tiistaiaamupäivän 14.6. ohjelmassa oli varattu pari tuntia aikaa Vyyhti-hankkeen esittelyyn sekä pienryhmätyöskentelynä toteutettuun kehittämistyöskentelyyn.

Hankkeen tavoitteista annettiin tietoa kaikille osallistujille (noin 20 henkilöä), ja pienryhmässä oli projektipäällikön lisäksi kolme osallistujaa. Työskentelyn tavoitteena oli sekä tehdä hanke tunnetuksi omassa "kotipesässään" että kirkastaa ajatusta, mitä iloa Vyyhti-hankkeesta on koulutusohjelman toiminnalle, opiskelijoille ja opettajille tulevien hankevuosien aikana.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat muiden muassa Metropolian valmistumassa olevat tai vastavalmistuneet opiskelijat. Pienryhmätyöskentelyn tuloksena todettiin, että hanke kehittää ja toteuttaa koulutusmoduuleja mm. yrittäjyysosaamisesta, johon opiskelijat voivat osallistua. Arvokkaana asiana nähtiin myös työelämäyhteistyöverkostojen ja mentoroinnin kehittäminen. Lisäksi hankkeen aikana on optiona tutkia yrityshautomoajatusten mahdollisuuksia, vähintäänkin tarjoamalla tällaista opinnäytetyön aiheeksi.

Hanke pyrkii olemaan vahvasti läsnä viestinnän koulutusohjelmassa ja hyödyntämään koulutusohjelman osaamista suunnittelu- ja toteutusvaiheessa yhteistoiminnallisuuden periaatetta toteuttaen.

You must log in to comment.