Child pages
  • HS Vieraskynä - Tasapäistäminen on yksi syrjinnän muoto
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Unknown macro: {bookmark}

Yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjinnän kieltoa koskevalla sääntelyllä on keskeinen asema Suomen perustuslaissa, kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa ja EU-oikeudessa. Tästä sääntelystä välittämättä perussuomalaisten eduskuntaryhmä ja kokoomusnuoret ovat vaatineet positiivisen erityiskohtelun lopettamista. (HS 9.6.2011)

You must log in to comment.