Child pages
  • 2011-05-23 - Vyyhti-projektin ensimmäinen tapaaminen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 23.5.2011 klo 9:00-12:00
Paikka: Metropolia, Hämeentie 153

Paikalla

Pirjo Tulikukka - Helka ry
Päivi Savolainen - Helka ry
Sami Oinonen - Hub Helsinki
Milla Laasonen - Metropolia (puheenjohtaja)
Tarja Häkkinen - Metropolia
Liisa Seppänen - Metropolia
Juhana Kokkonen - Metropolia
Anna-Maria Vilkuna - Metropolia
Jussi Linkola - Metropolia


Projektioimijoiden ensimmäinen tapaaminen, suunnittelua ja toiminnan käynnistämistä.

Esittäytyminen

Läsnäolijat esittäytyivät siten, että jokainen esitteli jonkun toisen henkilön.

Rahoituspäätökseen tutustuminen

Projektipäällikkö Laasonen esitteli rahoituspäätöksen ja sen edellyttämät vastuut.

Projektihakemus

Käytiin Laasosen johdolla läpi projektihakemus. Päätoteuttajan ja osatoteuttajien vastuut, sisällölliset painopisteet ja tavoitteet. Projekti kuuluu ESR-ohjelman toimintalinjaan 3 - Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen.

Talousasiat

Tarja Häkkinen kävi läpi talousasioita ja maksatukseen liittyviä asioita.

Mikrokirja

Juhana Kokkonen ehdotti hankkeen lähtötilanteen kartoittamiseksi mikrokirjan tuottamista fasilitoinnin fasilitoimisesta. Kirjaan voisi koota tiivitä artikkeleita projektitoimijoilta sekä ulkopuolisilta kirjoittajilta.

Projektiviestintä

Pohdittiin lyhyesti projektiryhmän viestintää, mitä verkkovälineitä voitaisiin hyödyntää? Hub Helsinki käyttää paljon Yammeria, joten päätettiin kokeilla ainakin sitä.


You must log in to comment.