Child pages
  • Opinnäytetyö hankkeessa
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Opinnäytetyö suunnitelmat opiskelija toimittaa osaprojektien tutkimusseminaarien kautta projektipäällikölle. Kun projektipäällikkö tai ohjaavalta opettaja antaan luvan, opiskelija voi hakea Espoon tutkimuslupaa Eeva Honkanummelta. Ennen kuin opinnäytetyösuunnitelmat esitellään Espoossa ne ovat Metropoliassa hyväksyttävänä. Metropolia hyväksyy substanssin ja teoriatason. Eeva Honkanummen kautta opinnäytetyön suunnitelmat menevät Espoon sairaalan johtoryhmään. Espoon sairaalan johtoryhmä kommentoi tai puoltaa opinnäytetyötä. Eeva Honkanummi ilmoittaa opiskelijalle, että hän on saanut luvan opinnäytetyön tekemiseen Espoon sairaalalle. Lopuksi opisleija lähettää Espoon sairaalan projektityöntekijälle Minna Marjamäki-Kekille tiedon hyväksytystä ja luvan saaneesta opinnäytetyösuunnitelmasta. 

Espoon sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@espoo.fi

  • No labels
You must log in to comment.