Child pages
  • Framtidsverkstäder för kulturen på svenska 2011
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Skapa, koordinera, utveckla - Framtidsscenarier för kulturen på svenska i Nyland
Vårens framtidsverkstäder vill bredda diskussionen och skapa en aktiv dialog för att hitta nya infallsvinklar och för att stärka kulturens roll i samhället. Målsättningen är att skapa underlag för fortsatt kulturutveckling och en gemensam grund som alla kan använda i sitt eget planeringsarbete och verksamhet.

Framtidsverkstäderna

15.2 kl. 14.00-16.30 Analys av verksamhetsmiljön (omvärldsanalys)

Inledning till framtidsverkstäder, Leena Björkqvist
Inledning    Framtiden för det svenska i Finland med Björn Sundell, utredningsansvarig vid Magma, berättar omtankesmedjans scenario.
Verkstad    Hur kommer detta att påverka kulturverksamheten på svenska i Nyland? Arbetet görs i små grupper med olika perspektiv.

RESULTAT

10.3 kl. 14.00-16.30    Alternativa framtidsbilder/scenarier utgående från resultatet från arbetet den 15.2

Inledning: Framtidsarbetet för Helsingfors kulturcentralen, Marjaana Kajantie chef för den kulturpolitiska avdelningen

Verkstad: Alternativa framtidsbilder

RESULTAT i bild

RESULTAT i textformat

14.4 kl. 14.00-16.30    Visioner utgående från det möjliga framtidsscenariet. Arbetet konkretiseras i åtgärdsförslag.

Inledning: Det finlandssvenska kompetenscentret för det sociala området, Torbjörn Stoor, verkställande direktör

Produforum Ab - kulturens resursshop? Jessica Lerche, verksamhetsledare för Luckan i huvudstadsregionen Kvarteret Victoria, Stefan Ahlfors

Verkstad: Visioner och åtgärdsförslag

  • No labels
You must log in to comment.