Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VOIMAA-hankkeen ja Metropolia ammattikorkeakoulun tuottama mikrokirja kokoaa huomioita wikin ja muun sosiaalisen median käytön kokemuksista hanketyöskentelyssä.

Juhana Kokkosen toimittama teos on keskustelun avaus hanketyön muutokseen. Lyhyissä mikroartikkeleissa kirjoittavat kiteyttävät ajatuksensa meneillään olevasta kehitystyöstä. Osa kirjoituksista on hyvin henkilökohtaisia ja subjektiivisia ja ne kiertyvät käytännön kokemuksista aina huomioihin ja analyysiin sosiaalisen median käytöstä yleisesti. Oman pdf-kopiosi voit ladata täältä.

Oivaltavia lukuhetkiä koko toimituskunnan puolesta!

  • No labels
You must log in to comment.