Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VOIMAA-opiskelijat ja -opettajakoordinaattorit kertoivat kokemuksiaan valmentavasta koulutuksesta ja osallistuivat keskusteluun sen tulevaisuuden näkymistä Metropoliassa. Tapaamiseen osallistuivat myös tulevana lukuvuonna HERA-hankkeen puitteissa järjestettävien valma-toteutusten koordinaattorit, joten kokemusten vaihto oli runsasta ja antoisaa.

  • No labels
You must log in to comment.