Kulttuurisilta on järjestämässä yhteistyössä Espoon kanssa seminaaria "taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia" - teemassa

Aika 2.3.2011 klo 13 – 16
Paikka Metropolian Leppävaaran toimipiste, Vanha maantie 6
Ilmoittautuminen ke 23.2.2011 mennessä Irene Alsti-Lehtonen puh. 0207835372, irene.alsti-lehtonen@metropolia.fi

Espoon kaupungin ja Metropolian Kulttuurin ja luovan alan klusterin kanssa on sovittu yhteistyöstä, jossa kehitetään menetelmiä hyvinvoinnin edistämiseen kulttuurisin keinoin.

Miten parhaiten rakentaisimme pysyviä malleja taiteen ja kulttuurin käyttämiseksi hyvinvoinnin lisäämiseen? Miten kehittäisimme Metropolian kulttuuri- ja sosiaalialan koulutusta niin, että valmistuvien ammattitaito tuottaa pääkaupunkiseudulle osallisuutta ja yhteisöllisyyttä taiteen keinoin.

Kulttuurista hyvinvointia --toimintaohjelmaan liittyvät ehdotukset ovat meille tärkeitä. Haluamme mielellämme olla mukana kehittämässä uusia toimintatapoja yhdistää taidetta ja kulttuuria hyvinvointityöhön.

Puhujina seminaarissa ovat mm. sosiaali- ja terveysministeriön hallituksen terveyden edistämisen politiikkaohjelman ohjelmajohtaja Maija Perho sekä Espoon sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä sekä Metropolian rehtori Riitta Konkola.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Metropolian kulttuuri ja luovan alan johtaja Tuire Ranta-Meyer.

  • No labels
You must log in to comment.