Child pages
  • Tyossaoppimaan.fi - Verkkopalvelu tukemaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Unknown macro: {bookmark}

Elinikäisen oppimisen neuvosto on tehnyt sähköisen oppaan, verkkopalvelun, jonka tarkoituksena on palvella ja tukea työpaikkoja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Neuvosto näkee, että työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja osaamisen merkitys tulee edelleen kasvamaan.

Helppokäyttöinen opas antaa perustietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Siitä löytyy tietoa työpaikalla tapahtuvaa oppimisen ja osaamisen osoittamisen eri muodoista. Tietoa löytyy perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen, työvoimakoulutuksen sekä työpaikkaohjaajien koulutuksesta ja opettajien työelämäjaksoista. Opasta on tarkoitus kehittää edelleen saatujen kokemusten pohjalta.

You must log in to comment.