Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Online Educa Berlin on merkittävin eurooppalainen verkko-oppimisen alan vuosittaistapahtuma, joka kokosi tänä vuonna yhteen yli 2000 osallistujaa yli sadasta eri maasta. Konferenssin ajankohta oli tänä vuonna 1. -3.12.2010. Metropoliasta osallistui e-oppimisen tiimin jäseniä, Soile Bergström, Päivi Jäväjä, Kari Lehtonen, Timo Raatikainen ja Hannele Virtanen-Vaaranmaa sekä Voimaa-projektin opettajakoordinaattorit Birgitta Nenonen-Andersson, Jussi Linkola ja Elena Wernick. Osallistuimme tapahtumaan jakamalla kokemuksiamme e-portfoliosta ja esittelemällä toimintaamme standilla. Ylitse muiden mielenkiintoa herätti kaksi koulutusta, toinen oli Metropolian ja Berliinin HTW-ammattikorkeakoulun yhteistyönä vetämä rakennustekniikan ConREM  (Master-ohjelma), jota on toteutettu vuodesta 2004 ja toinen oli liiketalouden alan European Management (Bachelor-ohjelma), jossa yhtenä kaksoistutkinnon yhteistyöparnerina on Berlin School of Economics and Law .

Olin puheenjohtajana  pedagogiikan alaan luokitellussa, e-portfoliota käsittelevässä sessiossa E-Portfolio: A Scalable and Sustainable Tool.  Sessiossa olivat puhujina Ilona Buchem  Berliinin Beuth-ammattikorkeakoulusta, Viviana Boccardi  Milanon Università degli Studi Guglielmo Marconista, Gareth Frith  Leedsin yliopistosta Englannista ja Timo Raatikainen  Metropoliasta. Jos joku ihmettelee mikä on Beuth, niin Beuth tunnettiin viime vuoteen asti nimellä Technische Fachhochschule Berlin. Esitykset käsittelivät e-portfoliota eri näkökulmista. 

Leedsissä oli kokeiltu oppilaitoksen omaan käyttöön kehitettyä e-portfoliotyökalua, Buchemin ja Boccardin projekteisa oli mukana monia eri työkaluja - myös wikejä ja blogeja, joita oli käytetty e-portfolioalustoina. Buchemin esitys painotti e-portfolion roolia organisaatiohierarkiassa alhaalta ylöspäin tapahtuvan työskentelyn välineenä. Boccardin esitys avasi kieliportfolion mahdollisuuksia pienten kielten ja katoavien murteiden tallentamisen välineenä - kun ihminen tallentaa omaa kieltään ja puhettaan osoittaakseen osaamistaan, tallentuu samalla suuri määrä autenttisia esimerkkejä puhutusta kielestä.

Raatikaisen esitys kertoi Maharasta otsikolla Mahara E-Portfolio Networking Platform as a Tool in RPL, ja se painotti Maharan roolia elinikäisen oppimisen ja aiemmin hankitus osaamisen tunnistamisen välineenä. Mukana kuultiin myös annos suomalaista kulttuuria. Esitysten jälkeen keskustelua herätti erityisesti avoimeen lähdekoodiin perustuvan Maharan mahdollisuudet kolmannen maailman koulutusongelmien ratkaisijana.

Metropolialla oli tänä vuonna Berliinissä standi yhdessä FUAS-korkeakoulujen HAMK:n, LAMK:n ja Laurean kanssa. HAMK:ista olivat mukana Jaana Kullaslahti ja Leena Vainio, LAMK:ista Jenni Meriläinen ja Tiina Seikkula ja Laureasta Irma Mänty. Esittelimme erityisesti kansainvälisiä koulutuksiamme, yhteistä toimintaamme Second Lifessa  ja 4 Good Life -hanketta.

Tämänvuotisen debatin aiheena oli yksityisen ja julkisen sektorin erot koulutuksen järjestäjinä - yksityinen sektori menee lujaa vauhtia julkisilla varoilla ylläpidettyjen oppilaitosten edelle säköisten ympäristöjen ja mobiililaitteiden käytössä. Jotta eroa voitaisi kuroa umpeen, tulisi luoda kansalliset verkko-oppimisen strategiaohjelmat rahoituksen ohjaamiseksi. Strategioiden ja käytännön välistä problematikkaa ja pohdittiin esikonferenssipäivän työpajassa Think Big, Start Small: From E-Learning Networking to E-Learning Policies - Best Practises. Työpajassa kuultiin hyviä käytänteitä eri puolilta maailmaa.


Kuvassa Think Big, Start Small -työpajan osanottajat pohtivat verkko-opetusta osana kansainvälistä koulutuspolitiikkaa.

Online Educa Berlinin eväät seuraavalle vuodelle olivat: Tulevaisuus on sulautuva, mobiilisuus on välttämättömyys, sähköinen kirja tulee oppilaitoksiin.

You must log in to comment.