Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.12. julkaistiin ”Avoin Suomi – kuka vastaa? Työperusteisesta maahanmuutosta” -kirja. Se on olennainen osa myös VOIMAA-tematiikkaa. Kirja käsittelee työperusteisen maahanmuuton kysymyksiä ja esittää käytännöllisiä ratkaisuja rekrytoinnin eri vaiheisiin.  Se paneutuu maahanmuuton välttämättömymyyteen yhtenä osaratkaisuna väestön ikääntymisestä aiheutuvaan työvoimapulaan ja siinä käsitellään Suomen valmiuksia ulkomaisen työvoiman houkutteluun, rekrytointiin ja vastaanottoon. Kirjassa esitellään vastauksia rekrytoiville työnantajille onnistuneeseen kansainväliseen rekrytoinnin.

Kirjassa on myös työperusteista maahanmuuttoa eri näkökulmista taustoittavia artikkeleita liittyen mm. tulevaisuuden työvoimapulaan ja työvoiman tarpeen ennakointiin sekä maahanmuutosta käytävään ajankohtaiseen keskusteluun.

Kirja on saatavissa sähköisenä:
http://www.ely-keskus.fi/fi/Ajankohtaista/Julkaisut/ (pdf) ja
http://epaper.edita.fi/ely keskus/Avoin Suomi(eKirja)

Painettua versiota voi tilata osoitteesta:
jaana.suokonautio(a)ely-keskus.fi

You must log in to comment.