Child pages
  • Raportti henkilöstöpalveluyritysten roolista työperusteisessa maahanmuutossa
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Unknown macro: {bookmark}

Uudenmaan ELY-keskuksen INSITE-hanke toteutti alkusyksystä 2010 kartoituksen, jolla selvitettiin henkilöstöpalveluyritysten roolia työperusteisessa maahanmuutossa.
Henkilöstöpalveluyrityksille suunnatun kyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa henkilöstöpalveluyritysten hyvistä käytännöistä ulkomaisen työvoiman rekrytointiin sekä asettautumis-, koulutus- ja perehdytyspalveluihin liittyen. Myös henkilöstöpalveluyritysten ja työ- ja elinkeinohallinnon yhteistyötä ja sen kehittämistarpeita selvitettiin.

You must log in to comment.