Child pages
 • Tietotekniikka-alan työelämätuntemus (2 op)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

5.1 Tietotekniikka-alan työelämätuntemus 2 op

Vastuuopettajana Marianne Autero

Tunneilla vierailevia opettajia: Antti Laiho, Birgitta Nenonen-Andersson, Tiina Niskanen, Eeva Hara-Lindström

Opintojakson suorittaminen ja tehtävät:

 • Luennot
 • Osallistuminen Duuniin.net -messuille (yritysesittelymateriaali kahdelta yritykseltä)
 • Osallistuminen Metropolian Työelämä -iltapäivään (yritysesittelymateriaali kahdelta yritykseltä)
 • CV:n laatiminen
 • Oman Osaamisen Esittelyn laatiminen
 • Oppitunnin seuraaminen ja raportointi Tuntilomakkeella TAI
 • Koulutuoshjelman päällikkön/opettajan haastattelu ja raportointi Haastattelulomakkeella
 • Porfolio tekeminen, johon liitetään yritysmateriaalit, CV, Oman Osaamisen Esittely, Tunti- tai Haastattelulomake
 • Porffolion esittely VOIMAA-projektin henkilöstölle ja ryhmän opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt:

 • insinöörien koulutus- ja työmarkkinoihin; yleisesti ja ICT-alan näkökulmasta
 • oman osaamisen arviointiin/profilointiin.
 • työnhakutapoihin ja -kanaviin
 • työnhakuasiakirjoihin ja oman osaamisen markkinointiin

Päivä

Aihe

Opettaja

Pe 28.1. 11

 • Opintojakson esittely ja suorittamistapa (luennot, messut, haastattelu/tunnille osallistuminen,portfolio)
 • Tietopaketti Duuniin.net -messuista
 • Työnhaun asiakirjat I (CV, hakemuskirje)

Marianne Autero
Birgitta Nenonen-Andersson

Ke 2.2. 11

 • Duuniin.net -messut Helsingin Messukeskuksessa klo 10-16

Marianne Autero
Birgitta Nenonen-Andersson
(paikalla avustamassa klo 12-14)

Pe 4.2 .11

 • Työnhaun asiakirjat II (CV jatkoa, oman osaamisen esittely)
 • Työnhaun kanavat (internet, yritykset, verkostoituminen)
 • Alumin näkökulma

Marianne Autero

Antti Laiho

Pe 11.2. 11

 • Yritystoiminta ja sosiaalisen median työvälineet yrityksille

Antti Laiho

Ke 16.2. 11

 • Työelämäiltapäivä
            (Bulevardi 31, Uuden Kemian aula)

 

Pe 18.2. 11

 • Sosiaalinen media työnhaussa

Tiina Niskanen
Eeva Hara-Lindström

28.2.-4.3. ja 7.-11.3.11

 • Osallistuminen luennolle taikka koulutusohjelman opettajan/päällikön haastattelu

 

Pe 18.3. 11

 • Portfolion tekeminen ohjatusti

Marianne Autero

Pe 25.3. 11

 • Portfolion esittely ryhmälle sekä opintojakson ja hankkeen opettajille

Marianne Autero
Birgitta Nenonen-Andersson
Jaana Holvikivi
Tiina Niskanen
Antti Laiho

 

 

 

 

 
 • No labels
You must log in to comment.