Child pages
  • MAKE - Metropolian avoin kehittämismalli
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

MAKE-hankkeen tehtävänä on luoda, koetella käytännössä ja arvioida miten avoin kehittämismalli Metropolian ja työelämän välillä toimii. Siinä rakennetaan yhteisen innovaatiotoiminnan välineitä ja sääntöjä, joiden käyttöönottoa, toimivuutta ja vaikutuksia seurataan ja arvioidaan.

MAKEssa tutkitaan jo olemassa olevia hankkeita ja niiden toimintamuotoja ja pyritään synnyttämään uusia avoimia yhteiskehittelyn muotoja.

MAKEn keskeiset toimijat ovat Metropolia ja Helsingin yliopiston Center for Research on Activity, Developmen and Learning (CRADLE)

Aineistoa

  • No labels
You must log in to comment.