Child pages
  • Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä (30 op) - Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010–2011
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Unknown macro: {bookmark}

Suomalaiset hyvinvointipalvelut on aikoinaan rakennettu yhtenäiskulttuurin tarpeisiin. Täydennyskoulutuksessa painotetaan erojen ja konfliktien hallinnan sijaan kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja kaikkien osapuolten mukanaoloa. Täydennyskoulutuksessa tuetaankin osallistujaa asettumaan kulttuuritietoisen asiantuntijan positioon, ei pelkästään työntekijän tai maahanmuuttajan asemaan. Kulttuuritietoinen työntekijä osaa tarkastella maahanmuuttajatyötä ns. kolmannesta positiosta. Keskeistä ovat vuorovaikutus- ja viestintätaidot, kriittinen ajattelu ja luovuuden käyttö. Koulutuksessa kehitetään maahanmuuttajille suunnattuja palveluja.

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus on uusi koulutusmuoto, jossa oppiminen sidotaan kiinteästi työn arkeen. Työpaikka osallistuu aktiivisesti täydennyskoulutuksen järjestämiseen. Opetusministeriö rahoittaa täydennyskoulutuksen, joten koulutus on maksuton osallistujille.

You must log in to comment.