1. Tulevaisuuden megatrendit kulttuurin kuluttajan näkemänä

2. Aineisto ja menetelmä (yamk- tulevaisuutarinat, tulevaisuuden muistelutarinat, signaaliwikin saldo: teemoittelu)

3. Fast & slow life

4. Uusyhteisöt ja extreme yksilöllisyys

5. Local & Global

6. Kuluttajan nousu yleisöstä toimijaksi ja siitä seuraava tuotanto-organisaatiodien radikaali muuttuminen ja rakenteiden hajoaminen

7. Kuluttaja-arvot: ekologia ja kierrätys

8. Kulutan siis olen: kulttajuus osana identiteettiä

9. Pohdinta: kulttuurituotannon pirstaloitunut asiakaskunta

  • No labels
You must log in to comment.