Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Teemana Osaamisen kehittäminen työelämän ja korkeakoulun yhteistoimintana. Mukana työelämän kumppanit.

  • No labels
You must log in to comment.