Child pages
 • OPINNÄYTETYÖSKENTELY HÄMEENTIELLÄ 2011-2012
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä on Digitaalisen viestinnän Hämeentien opinnäyteseminaarien työskentely-  ja informaatiotila. Tänne kerätään tieto ja ohjeistus opinnäytetyöskentelyä varten. Jokainen opinnäytetyön tekijä työskentelee myös omassa työtilassaan.

HUOM HUOM HUOM">HUOM HUOM HUOM

Seuraava seminaari-istunto on 22.05.2012 klo 15.00 H 2013

Laittakaa linkki oman opinnäytetyöskentelynne etusivulle alla olevaan listaan "osanottajat ja opinnäytetyöt". Ohjeita oman tilan luomiseen löydät Materiaalin työstö ja palautus -sivulta.

Miten henkilö liitetään työtilaan yksittäisenä käyttäjänä. Katso ohje   https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=20154320

Pikaopas Confluenceen löytyy https://wiki.metropolia.fi/display/confluguide/Pikaopas+Confluencen+eli+wikin+haltuunottamiseksi

Osanottajat ja opinnäytetyöt:

Kurt Berger

Iikka Koistinen

[Toni Niemisalo]

Santeri Pakkanen

Ville Hirvonen">Ville Hirvonen

Karo Laakso">Karo Laakso

Tuomo Killström">Tuomo Killström

Timo Partti">Timo Partti

Kare Nieminen">Kare Nieminen


Yleistä ryhmäohjaustilanteista ja seminaarityöskentelystä:

Opiskelija

 • ymmärtää ohjauksen arvon
 • perehtyy viestinnän opinnäyteohjeisiin
 • on läsnä seminaari-istunnoissa (2 kertaa mähjäys ja sen jälkeen ensi vuonna uudestaan)
 • osallistuu aktiivisesti keskusteluun ja työskentelyyn
 • tekee ja toimittaa tehtävät aikataulun mukaisesti
 • esittelee oman työnsä vaiheita ja etenemistä seminaarissa 3- 4 kertaa
 • toimii opponenttina 3 - 4 kertaa

Seminaarin vetäjä

 • laatii seminaarien aikataulut
 • vastaa puheenjohtajuudesta
 • huolehtii sääntöjen noudattamisesta
 • antaa tilaa vertaiskeskustelulle
 • perehtyy töihin etukäteen
 • tunnistaa töiden vahvuudet ja puutteet

Ohjeita ja vinkkejä

Aikataulut ja proseduurit

 • Syksyn 2011 istunnot
  • 13.10.2011 klo 15.00
  • 10.11.2011 klo 15.00 H 2013
  • 8.12.2011 klo 15.00
 • Kevään 2011 istunnot
  •  19.1.2012 klo 15.00
  •  8.2.2012 klo 15.00
  •  15.3.2012 klo 15.00
  •  19.4. 2012 klo 15.00
  •  22.5.2012 klo 15.00

Linkit

{"include":"authors","showCount":"true","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":19509914}


img, #cubbies-overlay

Unknown macro: { -moz-transition-property}

.cubbies-selected

Unknown macro: { z-index}

.cubbies-selected:active

Unknown macro: { box-shadow}

#cubbies-overlay

Unknown macro: { position}

#cubbies-overlay:hover

Unknown macro: { box-shadow}
 • No labels
You must log in to comment.