Child pages
 • Menetelmä- ja opinnäyteseminaarit 2019-2020
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Menetelmä- ja opinnäyteseminaarit lv. 2019-2020

Antti Pönnin menetelmä-  ja opinnäyteseminaarit lukuvuonna 2019-2020 muodostuu kahdesta osasta.  Syksyllä 2019 pidetään menetelmäseminaari siten, että 28.3. alkaen parittomien viikkojen keskiviikkoina on kaksi samansisältöistä seminaaria:  päiväseminaari klo 13-16 ja iltaseminaari klo 17-20. Menetelmäseminaarin yhteydessä suoritetaan Menetelmäopinnot -opintojakso.  Kevään opinnäyteseminaarissa seurataan opinnäytteen etenemistä ja saadaan palautetta opinnäytteen eri versioista.

Menetelmäopinnot

Ilmoittautuminen menetelmäopintoihin toteutukseen  KM00BK95-3006 Menetelmäopinnot

Seminaarin ohjelmasta

Seminaarissa käydään läpi opinnäyteprosessia ja opinnäytteen tekemiseen liittyviä kysymyksiä ja tuetaan opinnäytteen ideointia ja suunnittelua. Syksyn menetelmäseminaarissa tutustutaan opinnäyteen tekemiseen ja ideoidaan omaa opinnäytettä.  Kevään opinnäyteseminaarit tukevat opinnäytteen kirjoitusprosessia. Seminaarit tukevat opinnäytteen ohjausta, mutta eivät korvaa sitä. Seminaariohjaus painottuu rakenteellisiin, menetelmällisiin ja käytännöllisiin kysymyksiin jotka monissa tapauksissa ovat hyvin samantapaisia. Seminaarissa saa myös yleistä tietoa opinnäytteeseen liittyvistä kysymyksistä ja palautetta  paitsi vetäjältä, myös muilta osallistujilta. Kun omaa työtään esittelee muille, se selkeyttää myös omaa näkemystä. Myös muiden esitysten kuunteleminen voi selventää ja kirkastaa omaa opinnäyteideaa

Ensimmäisellä tapaamiskerralla käydään läpi seminaarin käytäntöjä ja opinnäyteprosessia yleisesti ja sovitaan tarkemmin jatkon ohjelmasta. Seminaarissa ideoidaan omaa opinnäytettä ja tutustutaan opinnäytetyössä käytettäviin menetelmiin.  Seminaarin kuluessa on tarkoitus

- ideoida omaa opinnäytettä

- käydä läpi opinnäytteen tekemisen vaiheita

- tutustua tutkimusmenetelmiin oman opinnäytteen näkökulmasta

- alkaa kirjoittaa omaa opinnäytetyötä


Viime vuoden (2018-2019) seminaarien tiedot täällä


Niiden opiskelijoiden, jotka ovat jo suorittaneet tai korvanneet Menetelmäopinnot-opintojakson, kannattaa kuitenkin seurata menetelmäseminaarin ohjelmaa ja tiedotusta siltä osin, kuin siellä sovitaan opinnäytteen ohjauksista tai muuten käsitellään käytännön opinnäyteprosessiin liittyviä asioita. 

Opinnäyteseminaari

Kevään opinnäyteseminaari koskee kaikkia keväällä opinnäytteen tekeviä opiskelijoita, myös niitä, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet menetelmäopinnot.


Seminaaripäivät

Syksy 2019: Menetelmäseminaarit

 1. Ke 28.8. Intro - opinnäytteen tekeminen ja opinnäyteprosessi. Kurssin ohjelma ja tehtävät. (aiempi virheellinen päivämäärä korjattu)
 2. Ke 11.9. Alustavan opinnäyteidean esittely.
 3. Ke 25.9. Menetelmät ja tiedonhankinta (luento)
 4. Ke 9.10. Valmiin opinnäytteen esittely (ryhmätehtävä)
 5. Ke 23.10. Opinnäytteen kirjoittaminen (luento)
 6. Ke 6.11. Menetelmän esittely (ryhmätehtävä)
 7. Ke 20.11. Kertausta ja kysymyksiä ja kevään opinnäyteseminaarin ohjeistus.
 8. Ke 4.12. Mahdolliset opinnäytejulkistukset (täsmentyy myöhemmin) Peruutettu

Kevät 2020: Opinnäyteseminaarit

Opinnäyteseminaarit ovat suoraa jatkoa menetelmäseminaareille. Ne pidetään keväällä tammi-, helmi- ja maaliskuun viimeisellä viikolla. Kullakin viikolla on ilmoittautumisista riippuen kaksi tai kolme vaihtoehtoista seminaariaikaa, joista yhteen osallistutaan.  Lisäksi huhtikuussa voidaan järjestää tarvittaessa lisäseminaari kesäkuussa valmistuville. Tarkemmat ohjeet ja ajat ilmoitetaan myöhemmin.

Tammikuu 2020

 • Opinnäytteen ensimmäinen versio esitellään seminaarissa
  • Otsikko, tutkimuskysymys, alustava sisällysluettelo ja johdantoluku

Helmikuu 2020

 • Opinnäytteen toinen versio esitellään seminaarissa
  • Opinnäytteestä noin puolet kirjoitettu
  • Teksti voi olla vielä raakatekstiä, kysymyksiä ja ongelmia mahdollista käsitellä tässä vaiheessa

Maaliskuu 2020

 • Opinnäytteen lähes valmis versio esitellään seminaarissa
  • viimeiset palautteet ja käsittely

 


 • No labels
You must log in to comment.