Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kirjastossa on tulossa kesäkuussa järjestelmäpäivitys, vanha kirjastojärjestelmämme Voyager, joka lienee vähitellen elinkaarensa päässä, päivitetään versiosta 6.2.1 versioon 7.2.1. Asiakkaille päivitys ei näin alkuun näy kuin katkona palveluissa.

Uusi versio mahdollistaa kokonaan uudenlaisen OPACin (Open Access Catalog) käyttöönoton. OPAC on kirjastolaisten kieltä, jolla viitataan lähinnä painettujen kokoelmien elektroniseen näyttöluetteloon, meillä Metropoliassa OPAC kulkee nimelle MetCat. Tämä nykyinen on niin vanhanaikainen, että olemme odottaneet päivitystä kuin kuuta nousevaa. Mutta nyt näyttää siltä, että kuun nouseminen on hidas prosessi eikä uutta OPACia saadakaan (meistä riippumattomista syistä) käyttöön ennen syksyä ja uuden lukuvuoden alkua. Tässä tilanteessa kannattanee kuitenkin tehdä uusi OPAC rauhassa kuntoon, ja sitten talvipakkasilla lanseerata se fanfaarein. Juhlahetkeä odotellessa voi uuden OPACin ominaisuuksiin tutustua vaikkapa Kansalliskirjaston hallinnoimalla testipalvelimella.

  • No labels
You must log in to comment.