Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 323 Next »

Nämä ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun fysioterapian tutkinto-ohjelman harjoitteluun liittyvät wiki-sivut

Harjoittelujaksot:

Fysioterapian opiskelijalla on viisi erilaista käytännön harjoittelujaksoa 3,5 vuoden aikana

Syksyn 2019 harjoittelujaksot ja materiaalit:

Fysioterapiaharjoittelu 1 (2. - 13.12.2019)

Fysioterapiaharjoittelu 2 (9.9. - 4.10.2019)

Fysioterapiaharjoittelu 3 (4.11. - 13.12.2019)

Fysioterapiaharjoittelu 4 (30.9. - 8.11.2019)

Fysioterapiaharjoittelu 5 (2.9. - 11.10.2019)

Ohjaava opettaja keskustelee harjoittelun ohjaajan kanssa ja kirjaa ylös millaisia ajatuksia ohjaajalla työyhteisössä on herännyt (ideat kehittämiseen, ideat täydennyskoulutuksista). Tulosta tämä lomake. Lomake palautetaan Anun/ Nean pöydälle: https://docs.google.com/document/d/12KqGAA_r-zMipbRY-qCfnZ1oURb2jmpp1IPepp3s5fY/edit


Fysioterapiaharjoittelujaksojen ajankohtien sijoittuminen lukukausille


Laskutusohje:

Seurantalomake (lataa alla olevasta linkistä) täytetään harjoittelupaikassa ja toimitetaan tämän jälkeen kyseisen yksikön talousosastolle. Talousosasto tekee siitä ohjaussopimuksen mukaisen laskun Metropolialle ja laittaa liitteeksi seurantalomakkeen. Laskutusosoitteet on mainittu seurantalomakkeessa. Epäselvissä sopimus- ja laskutusasioissa voitte olla yhteydessä fysioterapian harjoitteluasioita koordinoivaan koulutusuunnittelija Auli Räsäseen (auli.rasanen(at)metropolia.fi). Harjoittelun sisällöllisiin kysymyksiin vastaavat ohjaavat opettajat.

Seurantalomake, yleinen (laskun liitteeksi)

(HUS) Seurantalomake (laskun liitteeksi)

Mikäli T:mi tai yksityinen elinkeinonharjoittaja laskuttaa ohjauskorvauksen, tarvitaan laskun liitteenä seurantalomake sekä YEL-todistus.

 ROKOTUKSET

Opiskelija selvittää minkälainen rokotussuoja harjoittelukontektissa vaaditaan ja huolehtii rokotukset kuntoon ennen harjoittelujakson alkua Katso lisätietoa OMAsta opiskelijaterveydenhuollon sivuilta - Helsingin toimipisteet - rokotukset. Lisätietoa myös THL:n sivuilta .   

Opiskelija: Katso Opiskelijan sivulta lisätietoa rokotuksista ja muista harjoitteluun liittyvistä asioista.

 


Syksyn 2019 harjoittelupaikkojen haku

 Syksyn 2019 harjoittelujaksot     

 

Organisaatio: Tarjoa harjoittelupaikkaa alla olevilla lomakkeilla.

 

Opiskelija: Kun olet saanut harjoittelupaikan, täytä harjoittelupaikkalomake (myös Jobiilin kautta saadut paikat).


Fysioterapiaharjoittelu 1 2.12. - 13.12.2019, SXB19K1 + K2, opiskelija täyttää: https://goo.gl/forms/OvSjWeZGn6YsJfgP2 

Fysioterapiaharjoittelu 2 9.9. - 4.10.2019, SXB18K1 + K2, opiskelija/yritys täyttää: https://goo.gl/forms/YxLKvyKZp7FtFUbX2

Fysioterapiaharjoittelu 3 4.11. - 13.12.2019, SXB17S1, opiskelija/yritys täyttää: https://goo.gl/forms/bIqduKDlJu7qYIQT2

Fysioterapiaharjoittelu 4 30.9. - 8.11.2019, SXB17K1 + K2, opiskelija/yritys täyttää: https://goo.gl/forms/fI6muIA1J1PmJrLB2

Fysioterapiaharjoittelu 5  2.9. - 11.10.2019, SXB16S1, opiskelija täyttää: https://goo.gl/forms/WlXExi3QGAyzgSag2


Tiedoksi harjoitteluista: 

Fysioterapiaharjoittelu 5: Opiskelijat hankkivat harjoittelupaikan itse ja suunnittelevat ajoituksen lukukaudelle oman hops:n mukaan. Tässä viimeisessä harjoittelussa vastuuhenkilön/ohjaajan ei tarvitse olla fysioterapeutti. Vastuuhenkilö täytyy kuitenkin nimetä. Opiskelija voi myös ahotoida harjoittelun kesätyökokemuksella fysioterapeutin työstä.

MAHDOLLISUUS SUORITTAA FYSIOTERAPIAHARJOITTELU 5 MYÖS KESÄLLÄ: Opiskelijan, joka suorittaa harjoittelun kesällä, tulee tiedottaa harjoittelupaikassa opettajien vapaajaksosta. Tällöin koulun puolelta ei ole ohjaavaa opettajaa käytössä. Viimeistä harjoittelua suorittaessaan opiskelijalla tulee olla edeltävinä opintoina vähintään Fysioterapiaharjoittelu 3 suoritettuna. Harjoittelu 4 ja harjoittelu 5 suoritusjärjestyksen voi vaihtaa.

Fysioterapiaharjoittelut 1,2,3 ja 4 harjoittelu tapahtuu fysioterapeutin ohjaamana. Fysioterapiaharjoittelu 3 ja 4 eivät enää kohdennu vain tietyille asiakasryhmille (tules fysioterapia ja neurologinen fysioterapia) vaan asiakkaat ovat valitun harjoittelupaikan toiminnasta riippuen kumpia tahansa.  

 

JOBIILI – HARJOITTELUPAIKKAVARAUSJÄRJESTELMÄ ON AVATTU

Tarjoa harjoittelupaikkoja Jobiili.fi järjestelmässä

Jobiili on sähköinen harjoittelupaikkavarausjärjestelmä, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen (sosiaali- ja terveysalat). Harjoittelupaikkavarausjärjestelmä toimii osoitteessa: https://jobiili.fi 


Jobiili - Työnantajan ohjeet: https://youtu.be/5c1B-i7LcHM?list=PLU8nZb1Gc0WT6WRNbiF2Z8UiJ2C_CiHX_

Katso päivitetty (6/2017) tiedote JOBIILIsta.


  • No labels
You must log in to comment.